Den første entreprisen ved Nasjonalmuseet fullføres nå

DET NYE NASJONALMUSEET

0
Einar Vegsundvåg i VA-avdelingen til Rambøll forteller at det har vært et utfordrende prosjekt hvor flere problemstillinger har dukket opp underveis. Foto: Rambøll.

– Dette er en milepæl. Arbeidet med omlegging av infrastruktur gjøres nå ferdig. Vi er avhengige av å være ferdige med denne entreprisen, for å få tett byggegrop slik at vi kan starte utgravingen av tomten og annet videre arbeid, sier Hans Jørgen Aase, prosjektleder produksjon i Statsbygg.

Krevende tomt
Lav novembersol, den første vinterkulda og hektisk morgentrafikk i Munkedamsveien. På Vestbanetomten er dagens arbeid med det nye Nasjonalmuseet godt i gang.

– Vi på vann og avløp (VA) har vært svært delaktige i denne jobben. Det er en krevende tomt. Det er mye som har dukket opp i grunnen i løpet av prosjekteringen, som har medført endringer. Det har vært utfordrende, men vi har fått det til, sier Einar Vegsundvåg i Rambøll.

Nå blir eksisterende infrastruktur på tomten lagt om. Vann og avløp (VA), fjernvarme, høy- og lavspent blir flyttet til utkanten av tomten.

– Det er generell plassmangel på tomten og marginene er utrolig små.

Fjernvarmeomlegging
Arbeidet med Hafslunds to fjernvarmerør var fullført 1. oktober.

– Vi var nødt til å holde fjernvarmeanlegget i drift så lenge som mulig. Hafslund har forsyning til flere store abonnenter i området, som bruker fjernvarme til varmt vann og oppvarming.

Hovedledningen går under Munkedamsveien, og kommer ut på andre siden av tomten ved rådhusplassen. Eksisterende ledninger er 2 stk. 400/560 mm rør som nå er lagt om til 2 stk. 400/630 mm på grunn av nye krav til isolasjon.

– Det har blitt stilt strenge krav til sveising av rørene, for at man skal slippe å komme i en situasjon senere hvor man må grave de opp på grunn av lekkasjer, forteller Vegsundvåg.

Legges i betongtrau
Vegsundvåg peker og forklarer:

– Vi har støpt et betongtrau hvor store deler av den omlagte infrastrukturen på tomten skal ligge. Dette betongtrauet har også en konstruksjonsmessig funksjon for fundamenter som er tilknyttet byggets utomhusområde.

På grunn av liten overdekning mellom overvannsrør og fremtidig terreng, har Rambøll vært nødt til å legge om den eksisterende overvannsledning fra 800 mm til 2 stk. 600 mm.

– Deler av rørene er også omstøpt i betong for å ivareta rørenes kapasitet i forhold til belastning fra trafikken over. Snart er alle rørene på plass og betongstrauet blir dekket til.

Overvannsledningene vil føre regnvann fra tak og vei fra en stor del av Oslo vest gjennom tomten og ut i sjøen.

Spesielle tiltak
Eier av VA-rørene som går under Munkedamsveien opplyser at også disse skal oppgraderes.

– Munkedamsveien er trafikkert, så dette blir en komplisert operasjon som må utføres som helg- og nattarbeid.

Det vil også være behov for provisorisk håndtering av overvann og spillvann mens kryssingen pågår. Dette er en tilleggsoppgave for eieren av rørene.

Om Rambølls rolle i arbeidet med det nye Nasjonalmuseet:
Rambøll er engasjert som komplett rådgivingsgruppe med egen prosjekterings- og gruppekoordinator for å prosjektere et helhetlig museumsanlegg innenfor fagene konstruksjonsteknikk, VVS, elektro, akustikk, brann- og geoteknikk.

Rambøll bidrar også med spesiell kompetanse innen universell utforming, belysningsplanlegging, sikkerhet, automatikk, miljø og trafikk. 

Kilde: VAnytt.no