En ny mal for modellbasert prosjektering av veier

Multiconsult Kristiansand har gjennomført et E18-prosjekt i Telemark. Dette vil Statens vegvesen bruke spom mal i sin prosess for å bli god på modellbasert prosjektering.

0

Vegprosjektet de nylig har gjennomført er ”E18 Midtrekkverk Tangen – Aust-Agder grense”. Det har som formål å øke trafikksikkerheten på E18 mellom Tangen ved Kragerø og fylkesgrensa mot Aust-Agder. Langs den 7 km lange strekningen skal det fra våren 2015 bygges midtrekkverk og mykt sideterreng, samt forbikjøringsfelt på deler av strekningen.

Multiconsult ble tildelt prosjektet på basis av en minikonkurranse i en rammeavtale som Statens vegvesen har med fem firmaer i Region Sør.
– Vi vant på pris, kompetanse og oppgaveforståelse, sier Jon Olav Upsal, oppdragsleder samferdsel i Multiconsult Kristiansand.
– Grunnen til at vi traff på pris var at vi valgte å kjøre det som et BIM-prosjekt og faktisk kunne legge oss noe lavere enn tradisjonell prising

– BIM gir svært gode verktøy for å finne riktige grensesnitt og treffe helt korrekt med hensyn til kvalitet, mengdeberegning osv, tilføyer Ernest Haugland, disiplinleder for vei i Multiconsult Kristiansand. – Prosjektet hadde veldig kort gjennomføringstid. For å få en optimal gjennomføring på kort tid med høy kvalitet ville vi kjøre det som et BIM-prosjekt.

Brukte BIM
Multiconsult Kristiansand er helt i front når det gjelder BIM for samferdsel. Etter å ha bygget videre på sin erfaring med arbeidsmetodikken fra olje-/gassprosjekter har de i tillegg bygget opp en 3D visualiseringsgruppe med bakgrunn i multimedia og spillteknologi.

– BIM representerer et paradigmeskifte, sier Jon Olav Upsal, oppdragsleder samferdsel i Multiconsult Kristiansand. – Det innebærer en like stor endring i tankesettet som da man gikk fra tegnebrettet til DAK i sin tid.
Etter å ha testet ut ulike BIM-verktøy ble prosjektet gjennomført ved bruk av NovapointDCM og samhandlingsløsningen QuadriDCM fra Vianova Systems.

– Det er ingen stor terskel verktøymessig, men arbeidsmetodisk må man tenke gjennom alt på en annen måte for å få med seg alle fordelene. I likhet med da man begynte med DAK kan man derfor ikke forvente full uttelling med en gang, men resultatene viser seg fort.

– Vi har lange tradisjoner med samferdselsprosjekter helt fra 70-80-tallet, sier Jon Olav Upsal.
Kontoret i Kristiansand er forøvrig tverrfaglig innrettet og teller ca. 75 medarbeidere som jobber innen forretningsområdene samferdsel, bygg/eiendom og energi.

Testet flere verktøy
– Vi har tidligere testet ut ulike typer programvare i prosjekter, men da vi her fikk anledning til å prøve Vianovas nye BIM-løsning NovapointDCM og QuadriDCM, grep vi sjansen. Vi har jobbet mye med Novapoint tidligere, så vi ville se hva Vianova hadde utviklet QuadriDCM til, og se om det kunne møte Statens vegvesens modellkrav.

– Og det ser veldig bra ut, fremhever Upsal. – Ikke alt riktignok har fungert helt etter forventningene, men det aller meste har løst seg underveis. Noen utfordringer skyldes sikkert oss selv, noe bunner i mangelfulle grunnlagsdata levert i starten, og noe kommer av småbugs og mangler vi har funnet i programvaren.

– Vi varsler imidlertid Vianova med en gang vi møter problemer og får umiddelbart bistand, tilføyer Tim Zapart, disiplinleder for 3D og visualisering. – Når vi påpeker feil blir faktisk det meste fikset ved neste programoppdatering. Til gjensidig nytte.

– I løpet av prosjekttiden har vi fått hele tre oppdateringer. Det har skjedd mye gjennom disse. Hvis vi i starten hadde hatt den versjonen vi nå har, hadde vi sikkert unngått mange utfordringer. Men sånn er det vel med ny programvare. Den utvikles hele tiden.

Fagmodellene ble konstruert i henholdsvis Novapoint Veg, VA og Elektro – og løpende samhandlet i QuadriDCM. I tillegg er Revit brukt til konstruksjoner, samt noe Civil 3D til terrengforming av byggegrop. Alt tverrfaglig samordnet i NavisWorks. Men Multiconsult ser med store forventninger frem til QuadriDCM Easy Access, som nå er lansert.

Samhandling i skyen
Til sammen har 10-15 personer vært involvert i E18-prosjektet fra Multiconsults side. Med hovedtyngden av de veg- og VA-prosjekterende sittende i Kristiansand, har andre vært fordelt i Skien (også veg) og Oslo (elektro). Alle har jobbet mot samme Quadri samhandlingsmodell i nettskyen. Kvalitetssikringen har vært spredd på de ulike kontorene.

– Rent prosjekteringsmessig ser vi nå mye bedre det vi holder på med, og får mye bedre kontroll, berømmer Ernest Haugland. – Bare det at man får sanntidsoppdateringer har en veldig viktig verdi. Vi kan jobbe flere samtidig mot felles modell og kommuniserer bedre. Tverrfaglig ikke minst. Det gir både god fleksibilitet og kvalitetssikring. Vi ser de andres fagmodeller, kan unngå tverrfaglige kollisjoner, og klarer å tilpasse oss de andre mye bedre. Resultatet får dermed også høyere kvalitet.

– Kollisjonskontrollen i samhandlingsmodellen gjøres ikke bare i etterkant, her gjør man den på en måte før det skjer, understreker Upsal. – Det gjør at man begynner å tenke mer på de gode løsningene i designprosessen, og tenker tverrfaglig.

Modellbaserte avgjørelser
– Det som var essensielt for å lykkes i E18-prosjektet med de korte tidsfristene vi fikk, var å få låst veggeometrien fort, fortsetter Upsal. – Ettersom vi jobbet modellbasert fikk Statens vegvesen innsyn i modellen fortløpende og brukte dermed bare to dager på å verifisere den. Da denne var låst kunne konstruktører starte å modellere konstruksjonene langs veien og andre jobbe med terrengtilpasning, drenering, belysning, havarilommer med mer. I tillegg til sideveier og interimveier. Alle hadde trygghet for at det ikke ble endringer i veggeometrien.

– Vi leverte ingen tegninger før forslag til endelig konkurransegrunnlag, poengterer han. – Med unntak av noen få verifikasjonstegninger har vi kommunisert med oppdragsgiver bare ved hjelp av modell. Da vi først skulle produsere tegninger fra modellen har det fungert bra, på tross av et par småbugs som vi klarte å oppdage.

Motiverte prosjektdeltagere
– Jeg må også legge til at prosjektgruppen og medarbeiderne har vært ekstremt motiverte og dyktige, på tross av at alle mer eller mindre har lært seg de nye verktøyene selv. Kun én mann tok et grunnkurs, sier Upsal.

– Noen av tilbakemeldingene jeg har fått fra brukere har bl.a. vært «det er helt konge» og «dette var så gøy at jeg ikke hadde lyst til å gå hjem når arbeidsdagen var slutt».
– Hvis det er ting som ikke har fungert så prioriterer Vianova å få det ut i neste ”feature-pack”, legger Tim Zapart til. – De har vært meget hjelpsomme og svarer umiddelbart på det vi spør om, med gode tilbakemeldinger. Vi har hatt en veldig god dialog, både på telefon og jevnlig i møter underveis.

Stor gevinst
– Vår oppfatning er at denne prosjekteringsmetodikken gjør at vi kan ta ut en økonomisk gevinst direkte i prosjektet. Det at vi nå kan prosjektere riktig første gang, gjør at vi kan levere i henhold til avtalt budsjett. Man får bedre kvalitetssikring og minimerer egen risiko, sier Jon Olav Upsal.

–Vi har benyttet NovapointDCM og har videreutviklet kompetanse hos oss selv og Statens vegvesen. Vi har tenkt på det som et pilotprosjekt, lært mye underveis og har brukt ganske mye tid bare på å utforske og lære oss ting. Så jeg tenker at ved neste anledning er det mange punkter vi kan forbedre oss på for å hente ytterligere tid og kvalitet. Det er fortsatt potensial der. Jeg tror ikke vi har utnyttet alt enda og ser frem til den videre utviklingen av NovapointDCM og QuadriDCM. Vi vil nå evaluere våre erfaringer i oppdraget, og diskutere en eventuell videre utrulling i Multiconsult-systemet internt, avslutter Upsal.