MINI: Hjelpeutstyr til VA-bransjen dukker opp i stadig mindre og mer mobile utgave, her representert som FLUXUS F401 fra Flexim, som er et clamp-on ultralyd flowmeter.

Måleutstyr for VA-kontroll i stadig mer hendig utgave

Vedlikeholdsmåling og feilsøking i VA-nettet er en stadig mer vanlig praksis blant kommuner og entreprenører. Å måle væskestrømmen på et gitt rør utenfra er nå mulig med en «lomme-løsning».

0

VAnytt har tidligere omtalt stadig smartere og mer hendig måleutstyr til inspeksjon, feilsøking og kontroll av rørledninger. Nå lanserer selskapet Flow-Teknikk FLUXUS F401 fra Flexim.

-Flexim er markedsleder innen måling med clamp-on ultralyd flowmeter i Nordsjøen og landbasert industri. Modell FLUXUS F401 er et helt nytt produkt spesialtilpasset vann- og avløpssektoren, sier Aleksander Breivik hos Flow-Teknikk til VAnytt.

Vanlig metode
Clamp-on ultralyd flowmeter benyttes i de fleste typer industri ved siden av i offshore. Metoden har tidligere vært brukt på store rør, deet nye ved dette produktet er at løsningen er bærbar. 
– Måletranduserne tåler vann, og produktet har lang batteritid, det vil si at man i større grad er mobil og kan ha det i bilen i beredskap når man vil sjekke et rør. Det kan være spørsmål om lekkasje eller at man vil kontrollere om en ventil leverer det den skal, sier Breivik.

Utvendig
Fordi målingen utføres fra utsiden av røret uten kontakt med vannet er det ikke nødvendig å gå inn i rørsystemet eller å avbryte tilførselen. Dermed er FLUXUS F401 verktøyet for service og vedlikeholdsaktiviteter, for kortsiktig eller langtids overvåkning, datalogging eller verifisering av mengdemålere.

Stabil
F401 er ifølge produsenten svært nullpunktstabil på grunn av sine matchede transducere og sofistikert digital signalbehandling og registrerer selv de minste strømningsrater, og er dermed også det ideelle måleverktøy for lekkasjedeteksjon. 
F401 takler rørdiameter fra 25mm til 3m, partikler opp til 6% (volum), gammelt og rustent stålrør, GRP og duktile støpejernrør med sement (avhengig av lining og begroing på innsiden).