Viktig erfaring: Gjennom flere vintre har man registert bakketemperaturen og testet ut ulike løsninger, nå kommer Isoterm med en nytt styresystem basert på denne erfaringen, her Per Roger Skurdal ved Isoterms egen forskningsstasjon på Ringebu.

Møter frosten med ny enøk-styring

Isoterm AS er i ferd med å lansere et helt nytt styresystem for mer energiøkonomisk drift av frostfrie VA-rør.

0

Dagens Isoterm løsninger har enkle valg mellom AV, DRIFT og TINE funksjon. Disse trinnene blir snart historie og blir erstattet av en selvregulerende styring av driften for selve varmekabelen i rørene.

– Målet er å spare mest mulig energi. Ved bruk av riktige omfyllingsmasser og god utførelse bør kunden regne med å kunne oppnå et sted mellom 40-60% besparelse, sammenlignet med tradisjonell drift med manuell bryter, sier Gunnar Haug, elektrotekniker ved Isoterm. 


Gunnar Haug, elektrotekniker ved Isoterm. Haug har vært sentral i utviklingen av det nye systemet.

Unngå energisløsing
Den første besparelsen ligger i tidspunktet for når anlegget slås på for vinteren. Ved manuell styring blir ofte varmekabelen satt på i god tid før frosten faktisk inntrer.
– Med det nye styresystemet føler systemet selv når det er nødvendig å «lunke på røret», dermed bruker man bare det nødvendigste av energi, sier Haug.
Dersom det skulle bli mye snø, vil naturligvis anlegget trenge mindre varme, og selv bestemme om det skal gå på sparebluss.
Om våren er historien omvendt, når varmen kommer er det fort gjort å glemme at anlegget står på, slik at forbruk av energi kan blir unødvendig, i verste fall over sommeren.
– Med den nye Enøk styringen slår det seg av selv, og tidsperioden med forbruk av energi blir naturligvis kortest mulig, sier Haug.
Den nye Enøk styringen blir tilgjengelig på alle typer frostfrie rør fra Isoterm, og kan naturligvis også ettermonteres.

Innkjøring
En viktig egenskap med det nye systemet er at bakketemperaturen måles kontinuerlig og at det er den som bestemmer når røret trenger tilført energi. Energien som brukes på oppvarming skaleres opp og ned etter bakketemperaturen, slik at røret holdes frostfritt.
Dette vil si at det ikke blir tilført energi før det er et behov.
– Skulle bakketemperaturen synke så rask og mye at frost i røret inntrer, så vil en driftsalarm gi «fare for frost». Da kan anlegget trinnes opp ytterligere, enten automatisk eller manuelt. Hvis det er aktuelt å benytte seg av tine-trinnet, må dette utføres manuelt. Det er mulighet for flere type alarmer, presiserer Haug.
For å justere anlegget etter terrenget blir termostatens innslagsfunksjon finjustert etter at man har gjennomført målinger den første vinteren.
–  I utgangspunktet koster styresystemet noe mer enn en vanlig manuell bryter, men investeringskostnadene inntjenes på energibesparelser, og vi ser at i de fleste tilfeller vil investeringene være tjent inn i løpet av 2-3 år, sier Haug.

Drift og tine
Dagens Isoterm løsninger har enkle valg mellom AV, DRIFT og TINE funksjon. Tine trinnet skal fortsatt kunne benyttes, men det vil mest sannsynlig ikke bli behov for tining ved bruk av morgendagens styring, der VA-anlegg er i normal drift.
– Ved vårt kompetansesenter på Ringebu har vi over flere år loggført bakketemperaturen i forskjellige omfyllingsmasser, og det danner kunnskap og erfaring på hvordan bakketemperaturen bør benyttes for å få en effektiv styring av energikostnadene, sier Haug.
Temperaturen kan varierer stort over et strekk på 500m der det som regel er forskjellige omfyllingsmasser og dybder på grøftene. Det er viktig å få anlegget riktig innjustert, og det er bakketemperaturen som bestemmer, når og hvor mye energi det er behov å tilføre. Selve oppvarmingsprinsippet (basert på Ohmsk varmekabel) endrer man ikke på, fordi dette er et fleksibelt system, som har mange valgmuligheter og dessuten sikrer lang levetid, det er kun selve styringen som man har nyutviklet.
– Isoterm er klar for å møte morgendagens energikrav  –   med nyutviklet styringssystem vil energiforbruket reduseres kraftig, sier Haug.