Niels Width (t.v.) og Reidar Nesje skal fra nyttår av arbeide i samme selskap, KSB Norge.

Liten pumpe møter stor

Søsterbedriftene WM-Teknikk og KSB går fra nyttår sammen i ett selskap med navnet KSB Norge. Firmaet tar mål av seg til å være et komplett kompetansehus for pumper, ventiler og målere i alle størrelser og fasonger.

0

Etter tre år i samme hus og med samme eier blir søsterbedriftene WM-Teknikk og KSB fra nyttår samlet i ett firma, med navnet KSB Norge. 
– Vi har brukt tre år på å bli kjent med hverandre. Vi har vist at vi kan samarbeide godt, under samme tak. En fersk kundeundersøkelse forteller at kundene er meget tilfreds med oss. Vi har allerede hatt arbeidsdeling bl.a. med felles lagerløsning. Så nå er tiden moden for å fullføre verket, og bli en felles virksomhet, sier leder for KSB Norge, Reidar Nesje til VAnytt. 
Selv om overgangen har foregått over tid skjer det rent formelle skiftet fra nyttår.

Ønsket utvikling
Det er altså ingen dramatikk i endringen, det er i praksis kun «drakt» man bytter. 
– Alle de gode pumpefolka og produktene i WM-Teknikk og KSB er de samme, det eneste kundene vil merke er at ingen bruker firmanavnet WM-Teknikk lenger og at logoen til WM-Teknikk byttes ut med KSB Norge, sier Nesje.
VM-Teknikk har i en årrekke solgt KSB-pumper og har vært deres betrodde partner mot VVS-markedet. 
– KSB i Tyskland ønsket for tre år siden å ta styring og eierskap i WM-teknikk, så dette er den del av en større plan, sier Width, som er overbevist om at dette til syvende og sist vil komme kundene til gode.
– Både Morten Merli og jeg blir med videre, vi har store forventninger og gode ønsker for våre kunder, og ser fram til dette, sier Width.

En viktig del av virksomheten er kyndig service og rehabilitering av pumper. Anders Claesson i arbeid.

Utveksle kompetanse
Nesje nøler ikke med å beskrive sammensmeltingen av virksomhetene som en vinn-vinn løsning. Med felles administrasjon vil man naturligvis bli mer effektiv. I tillegg forventer man en gevinst på kompetansesiden, som vil komme kundene til del. 
– Mens WM-Teknikk har drevet med VVS-løsninger mot rørleggere, har KBS jobbet mot større entreprenører, industri og offshore. De to markedene er ulike, men vi har sett at vi har mye å lære av hverandre, vi har begge noe unikt med oss inn i samarbeidet, sier Nesje, som heller ikke legger skjul på at eieren KSB i Tyskland står bak at man vil ha en felles profil utad, noe man får i et felles selskap.
– Nå kan vi sammen trekke på KSBs utvikling og dele kompetanse, sier Nesje og viser til at små pumper blir stadig mer energismarte og avanserte, små pumper trekker lærdom av større pumper, eksemplifisert i den nye Calio-serien, som er beregnet nettopp for bygg/VVS.

For rørleggerne
WM-Teknikk har fra starten hatt som strategi å være rørleggerens betrodde partner, og man har alltid hatt ambisjoner på vegne av sine kunder.
– Både Morten og jeg er jo opprinnelig rørleggere. Vi har gjennom mange år hatt som strategi å vokse sammen med våre rørleggerkunder, det er på deres tillitt vi har bygget vår framgang. Nå kan vi by på enda større pumper, og med KSB får vi tilgang til mer kompetanse. Denne vil vi omsette i trygghet for våre rørleggerkunder. Vi håper rørleggerne vil møte utfordringer sammen med oss, sier Width.
Et spennende marked man har gått inn i er VA-segmentet, der man allerede har levert en rekke løsninger. Blant annet til Oslo Kommunes Midgardsormen prosjekt.
– VA-segmentet stiller krav til kompetanse, ikke minst på aggressive og krevende medier. Her kan vi gjøre en forskjell med vår kunnskap, sier Nesje.