Markedssjef i Norsk Wavin, Niklas Åkesson, forteller at de kommer til å satse hardt på VA-bransjen i år.

– Skal være en premissleverandør i VA-bransjen

Norsk Wavin AS har den siste tiden gjort både organisatoriske og markedsmessige grep som skal øke synligheten og tilstedeværelsen i det norske VVS/VA- markedet. – Vi leverer innovative bærekratige løsninger i våre produktområder, og dette skal formidles i enda sterkere grad fremover, sier nyansatt markedssjef i Norsk Wavin, Niklas Åkesson.

0

– Norsk Wavin skal være en aktør som viser vei, være en av de store premissleverandørene i bransjen. Det betyr at vi skal bli tydeligere i vårt budskap innenfor alle våre produktområder. Vi ønsker å være sparringspartneren for rørleggere, entreprenører og kommuner. Med dem skal vi være en aktiv medspiller hvor våre dyktige medarbeidere skal bistå med den nødvendige kunnskapen, påpeker Åkesson.

Niklas Åkesson begynte som markedssjef i Norsk Wavin rett før jul. Åkesson kommer fra Canon Norge, hvor han jobbet med forretningsutvikling.

Nye øyne som ser
Den nye markedssjefen i Wavin kommer fra en helt annen bransje som er forbrukerrettet, og hvor tingene skjer fort, og nye produkter blir gamle før man vet ordet av det.
– Jeg håper jeg kan tilføre litt nye tanker på noen områder fra min bakgrunn fra Canon. Men her på huset er det meste på stell. Mitt bidrag blir å systematisere produkter og marked. Dette er kommersielle produkter, og jeg skal bruke mye av min tid til å fortelle hva vi gjør, hvilke løsninger og produkter vi har, ikke minst produktenes egenskaper. Jeg er opptatt av markedskommunikasjon, det å fortelle gode historier, og dialog med våre kunder og partnere. Dialog skaper engasjement og det liker vi, sier Åkesson.
– Vi er et firma med gode verdier, godt merkenavn, lang historie, og ikke minst bærekraftige løsninger og produkter for fremtiden.

Må fokusere på bærekraftige løsninger
Åkesson har en annen innfallsvinkel en mange andre i forhold til produsentens produkter
-Vi prøver å vri vårt fokus ovenfor våre kunder til å tenke annerledes. Hvorfor bruker vi de produktene vi gjør, og hva løser de, og hva skal vi med dem. Vi kommer i 2015 til å fokusere mye på bærekratighet, og ikke minst plasten som materiale kontra støpejern og betong. Det er spennende å tenke tanken hvorfor vi bruker nettopp de og de løsningene. Vi har lyst på en konstruktiv dialog med bransjen rundt materialer og valg, sier den nye markedssjefen.

Han mener at plastrørene er en bærekraftig løsning for rørleggere og entreprenører. Det beviser den enkle installasjonen, og våre HMS vennlige produkter.

– Våre rørsystemer for VVS i boliger og næringsbygg holder den høyeste kvaliteten i forhold til brannsikring, og støydemping. Når det gjelder VA-sektoren har plasten en levetid på alt fra 50-100 år. Betongen derimot har en levetid på rundt 20 år. Det er ikke en bærekraftig løsning for fremtiden, sier Åkesson.

Skal satse friskt i 2015
Norsk Wavin fortsetter med full tyngde å selge sine produkter gjennom grossist. De har vært, og vil forbli en viktig partner i vår verdikjede. I 2015 vil vi fokusere mye på de fremtidige kravene og håndteringen av vann, både kloakk og overvann. I tillegg er produktutvikling et kontinuerlig satsingsområde, og flere nye produkter kommer til å bli lansert i løpet av året.

– Jeg er opptatt av markedsføring og markedskommunikasjon. Vi har et sterkt merkenavn og mange dyktige medarbeidere som sitter på mye kunnskap. Så vi har mye å prate om dette året, sier han.
– Derfor blir kompetanseheving og overføring av kunnskap til det utførende leddet viktig. Wavin har nettopp lansert nye hjemmesider som skal bidra til at alle får den nødvendige hjelpen man trenger. Vi har blant annet utviklet nye og gode hjelpemidler til beregninger for ulike løsninger, samt all nødvendig dokumentasjon våre kunder trenger på hvert enkelt produkt. Nettsiden blir et viktig hjelpemiddel i kommunikasjonen med våre kunder. Det må kommuniseres gjennom hele verdikjeden, sier Wavins nye kommunikatør.

– Den filosofien bygger på mye erfaring og stor kompetanse, og skal gi grunnlag for videre vekst. Vi ønsker å være en innovativ leverandør som bidrar til å påvirke utviklingen i bransjen, sier Niklas Åkesson avslutningsvis til VVSforum.