Må vise lærlinger for å få offentlige oppdrag

Regjeringen vil innføre lærlingklausuler i offentlige anbud.
– Dette er veldig positivt, og noe vi har etterspurt i lang tid, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

0

Regjeringen vil endre reglene slik at bedrifter som har offentlige oppdrag må ha lærlinger på det aktuelle oppdraget.
– Vi er inne i en ond sirkel. Samtidig som vi mangler lærlingeplasser, ser vi at interessen for yrkesfag blant ungdom er synkende. Jeg er bekymret for tilgangen på kompetente fagarbeidere i framtiden. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser vil være med å motvirke dette, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.
Les også: For få med fagbrev i 2030

Trenger fagarbeidere
Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser er noe Byggenæringens Landsforening har jobbet mye for å få til. Administrerende direktør Jon Sandnes er glad for regjeringens forslag.  
– Norge har et stort behov for fagarbeidere nå og i framtiden. Men fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttere ungdom og altfor få gjennomfører til fag- og svennebrev. Vi må ha nok lærlingeplasser og sikre kompetanseoverføring, slik at vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner. Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i store deler av næringslivet, sier Sandnes.
Se også: Intervju med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (nrk.no)

Hindrer useriøse
Oppegaard understreker at lærlingeklausuler også vil være et viktig tiltak mot useriøsitet i bransjene.
– Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser stimulerer til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikrer nyrekruttering til yrkesfag og at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.
Kravet om å ha lærlinger skal gjelde for konkurranser i bransjer hvor det er behov for læreplasser. Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet foreslå hvilke bransjer kravet skal gjelde for.
NHO mener et annet viktig virkemiddel for å øke antallet læreplasser er å øke tilskuddet til bedriftene.

Kilde: NHO