Fann Miljøteknikk etablerer seg i Norge

Fann Miljøteknikk er en ny leverandør i Norge av små avløpsløsninger. Med eget kontor i Drøbak kommer man til å styrke nærværet her i landet.

0

Fann Miljøteknikk AS er en europeisk leverandør av system for små avløpsløsninger. Selskapet  ble startet i Sverige for litt over 20 år siden, og man selger produkter i 10 land i Europa. I følge selskapet har man i Sverige installert femti tusen anlegg.

– Vi deltok på seminaret på Ås i mai måned 2014 og Teknas, i Trondheim januar måned 2015. Vi har kunnet konstantere at forskjellene mellom Norge, Finland og Sverige er små når det gjelder de utfordringer vi står ovenfor i forhold til å rengjøre avløpsvann, sier Kent Zachari, som er representant i Norge.

En av grunnene for å satse i Norge er at den passive teknikken, det vil si infiltrasjoner og sandfilter, er godt etablert og etterspurt av mange.
– Flere representanter etterlyser ny teknikk, og alle forhold tatt i betraktning ser vi potensiale for våre system i Norge. Vi har i løpet av mange år satset på og utviklet ny passiv teknikk som bygger på infiltrasjoner og sandfilter, sier Zachari til VAnytt.

Hovedproduktet er IN-DRÄN Biobädd 5ce, som er et CE-merket, fabrikkbygd undergrunnsfilter basert på IN-DRÄN-teknologi og beregnet på biologisk rensing av avløpsvann (gråvann) fra én husstand eller hytte (5 personer). Dersom WC i tillegg kobles til avløpet, skal bunnfelling av fosfor med EkoTreat fosforbunnfellingsenhet skje før IN-DRÄN Biobädd 5ce, inkludert slamavskiller. Selskapet driver ved siden av utdanning og utvikling og forskning på nye produkter.
– Ingen serviceavtale kreves for Biobädd 5ce. Med WC må imidlertid en serviceavtale tegnes for EkoTreat fosforbunnfellingsenhet, det er noe kommunene krever, sier Zachari til VAnytt.