Vel forlikte: Tre tilfredse ordførere under bystyremøte i Sandefjord i går. Skjermdump fra direktesendt overføring fra Sandefjord.

Stokke, Andebu og Sandefjord blir en kommune – Sandefjord

Etter at Stokke og Andebu hadde gjort sine vedtak om kommunesammenslåing tidligere i uken, vedtok et enstemmig bystyre i Sandefjord at kommunen skal søke om å slå seg sammen med sine to nabokommuner. Dermed er det i praksis avgjort at de tre kommunene etablerer en ny kommune fra 1. januar 2017.

0

5. februar blir stående som en historisk dag for Stokke, Andebu og Sandefjord. Etter at Stokke og Andebu hadde gjort sine vedtak om kommunesammenslåing tidligere i uken, vedtok et enstemmig bystyre i Sandefjord at kommunen skal søke om å slå seg sammen med sine to nabokommuner. Dermed er det i praksis avgjort at de tre kommunene etablerer en ny kommune fra 1. januar 2017. Det ble også formelt vedtatt at navnet på den nye kommunen blir Sandefjord.

Torsdagens møte besto i realiteten av fem møter:

Prosessen trinn for trinn

3. februar 

Kommunestyret i Andebu vedtar med 23 mot 2 stemmer å søke om kommunesammenslåing med Sandefjord og Stokke. Se oppslag på sb.no
2. februar Kommunestyret i Stokke vedtar med 28 mot 1 stemme å søke om kommunesammenslåing med Sandefjord og Andebu. Se oppslag på sb.no
27. januar Resultatet i ny innbyggerundersøkelse er entydig: Et klart flertall av innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandejford sier ja til etablering av ny kommune. Et klart JA til kommunesammenslåing
Formannskapet i Sandefjord vedtar enstemmig å søke om kommunesammenslåing med Stokke og Andebu.
Formannskapets innstilling (identisk i alle tre formannskapene):
Formannskapet anbefaler at bystyret fatter følgende innstilling:
1. Forslag til søknad om å slå sammen Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner (vedlegg 1) godkjennes
2. Forhandlingsutvalgets utredning (vedlegg 2) legges til grunn ved sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner til en ny kommune.
3. Spørsmål om eventuelle grenseendringer håndteres i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyrene i Stokke og Andebu.
Formannskapet i Andebu vedtar mot en stemme å søke om kommunesammenslåing med Stokke og Sandefjord
21. januar Formannskapet i Stokke vedtar enstemmig å søke om kommunesammenslåing med Andebu og Sandefjord
14. januar  Ordførerne i Andebu og Sandefjord til nettmøte på SB.no. Stokkeordfører Erlend Larsen var forhindret fra å delta. Her kan du lese alle de 98 spørsmålene og svarene ordførerne svarte på i løpet av tre hektiske timer.
5. -12. januar  Til sammen fem folkemøter gjennomføres i de tre kommunene
Her kan se opptak fra det første folkemøtet i Stokke den 5. januar
Her kan du se opptak fra folkemøtet i Andebu den 8. januar      
Her kan du se opptak fra folkemøtet i Sandefjord den 12. januar
2. januar  En brosjyre om kommunesammenslåingen blir delt ut til alle husstander i Sandefjord, Andebu og stokke. Den digitale pdf-versjonen av brosjyren kan du lese her. (.pdf)