Fosfor er et verdifullt mineral, men det slippes stadig for mye av det ut i vassdrag fra avløpsrenseanlegg.

Lite kunnskap om fosfor hos søta bror

Svenska folket har anmärkningsvärt dålig kunskap om det livsnödvändiga ämnet fosfor. Tre av fyra svenskar (72 procent) vet inte vad fosfor används till. Det visar en Sifo som Svenskt Vatten har beställt och som presenteras i rapporten ”Frågan som världen glömde”.

0

– Jag tror inte det finns någon annan fråga där folk vet så lite om något som betyder så mycket för oss alla, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.

Fosfor, som främst används som mineralgödsel, är en förutsättning för liv. Utan fosfor växer inget. Brist på fosfor kan därför resultera i brist på mat.
Enligt Sifo-undersökningen tror fyra av tio svenskar att vi i Sverige är självförsörjande på fosfor till mer än 50 procent. I själva verket är vi i dag importberoende av mineralgödsel till 100 procent.

Fosforbrist ett reellt hot
75 procent av jordens tillgångar på fosfor finns i Marocko, delvis i det ockuperade Västsahara. Totalt kontrollerar sju länder i världen 85 procent av all fosfor som går att bryta. I Europa är det bara Finland som har brytbar fosfor.
I Svenskt Vattens rapport varnar en av världen ledande fosforexperter, Dana Cordell, för framtida brist på fosfor: ”Koncentrationen i ett litet antal länder utgör ett verkligt hot mot den nationella säkerheten”, säger hon.
– Efter 15 års diskussioner och tre stora utredningar saknar Sverige fortfarande ett beslut om nationell försörjning av fosfor. Frågan har dragits i långbänk alltför länge och vi ser fram emot att miljöministern nu tar tag i frågan, säger Anders Finnson.

Gjenvinning
Sverige behöver en strategi för hållbar användning av fosfor. Ett konkret mål borde vara att importberoendet ska minska, exempelvis genom effektiv användning av fosfor och ett slutet kretslopp.
Svenskt Vattens vision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.
Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

les også: Svenske kommuner gjenvinner fosfor
Kilde: Svenskt vatten