Brødrene Dahl åpner flunkende nytt servicesenter i Arendal førstkommende mandag. Her ser vi anlegget til BD i Haugesund som åpnet i fjor.

BD åpner flunkende nytt servicesenter i Arendal

Brødrene Dahl sin avdeling i Arendal flytter fra sitt tidligere lokale, og åpner 9. mars distriktets største servicesenter for VVS, VA og Industrikunder. Servicesenteret blir på hele 940 m2, og skal romme nesten 8000 lagerførte artikler.

0

Servicesenteret med tilhørende lager har sentral beliggenhet rett ved E18 på industriområdet Stoa. 

– Med et servicesenter på 940 m2 og nesten 8000 lagerførte artikler tilbys kundene et sortiment som skal inneholde alle nødvendige produkter en moderne rørlegger, entreprenør og industrikunde bruker i sitt daglige virke. Det er raskt og enkelt for kundene å finne varene. Effektivitet blir stadig viktigere i et konkurransepreget marked. Det er derfor lagt spesiell vekt på enkel varetilgang, sentral beliggenhet og gode parkeringsmuligheter, opplyser regionssjef Kjell Egeland i BD.

Bred kompetanse i et moderne anlegg
Det er totalt 6 ansatte ved anlegget, som skal tilby kundene den aller beste kundeservice. Totalt disponerer BD et område på i overkant av 5 mål. Utover servicesentret inneholder anlegget 320 m2 lager samt kontorer og møterom. Videre har anlegget 50 m2 utstilling av synlige baderomsprodukter, og et teknisk utstillingsrom på over 200 m2.

Hele anlegget skal også brukes aktivt som del av et kurs- og kompetanseprogram for ansatte og rørleggerkunder, opplyser Egeland.