Kristian Tuff Carlsen. Foto: Biomar

Fiskefôr tilpasset rensing og resirkulering av vann

Med stor vekst i utbyggingen av resirkuleringsanlegg har BioMar besluttet å implementere et nytt konsept i settefiskfôr til laks, rettet mot utfordringene ved produksjon av laksesmolt i resirkuleringsanlegg.

0

På kontinentet har BioMars Orbit konsept lenge vært det foretrukne fôret til oppdrett av porsjonsørret i resirkulerte (RAS) oppdrettsanlegg.

– Vi har tatt erfaringene fra Orbit til ørret og videreutviklet disse til ORBIT for laks, sier BioMars produktsjef for settefiskfôr Kristian Tuff Carlsen i en pressemelding.

Konseptet blir presentert for norske produsenter av laksesmolt på kundemøter i løpet av våren, med deltakelse av spesialister fra BioMars globale resirkulerings team.

Fokus på vannkvalitet
– Det nye fôrkonseptet skal levere høy tilvekst og gir optimal vannkvalitet med minimal belastning på biofilteret. Resultatet er at vi kan redusere både nitrogenbelastningen og mengden av organisk materiale i vannsøylen, samt fjerne fekalier i slamkjegler og mekaniske filtre enklere.

Øker kapasiteten til biofilteret.
– Våre forskere har avdekket svært interessante koblinger mellom prosess/råvarer/ernæring og fekaliestruktur. Med ny kunnskap er ORBIT en helt unik diett for smolt i resirkuleringsanlegg. ORBIT vil tillate en økt produksjon i RAS anlegg og utgjøre en betydelig forskjell for oppdretter, konkluderer Kristian Tuff Carlsen.

Høyteknologi 
– I september er BioMar igjen hovedsponsor for den nordiske RAS workshop, som i år finner sted i Molde. Workshopen vil samle resirkulerings eksperter fra hele verden og BioMar ser frem til dette forum for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom fiskeoppdrettere, forskere og andre nøkkelpersoner innen resirkuleringsteknologi, avslutter produktsjefen.