Svartediket. Kilde for livsfarlig smitte av parasitter gjennom drikkevann. Foto wiki

Krever 14 mill. i erstatning for farlig drikkevann

Bergensadvokaten Beate Hamre ble Giardia-syk av forurenset drikkevann. Nå går hun til gigantsøksmål mot Bergen kommune og krever 14 millioner i erstatning.

0

Av det totale erstatningskravet på 13,8 millioner kroner er syv millioner kroner knyttet til fremtidig inntektstap. Bergen kommune vil ikke gi henne en krone, og mener hun ikke kan dokumentere noe tap eller årsakssammenheng med plager i etterkant av infeksjonen.
Dette skriver Bergensavisen.
Kommunen mener imidlertid at Hamre har vært meget produktiv og hatt en god inntekt til tross for at hun i perioder har vært sykemeldt. 

2500 ble syke
Forskere regner med at minst 2500 mennesker i Bergen fikk Giardia-infeksjon med magesjau og oppkast. Årsaken var at drikkevannet i Svartediket ble forurenset med kloakk høsten 2004. I løpet av få dager i november dette året ble det registrert flere hundre smittede, og vannverket kalte det den verste vannkrisen på 149 år.
Mange har slitt med langvarige plager i ettertid, og forskere ved Universitetet i Bergen undersøker om det kan være en sammenheng mellom Giardia , ME og andre medisinske uforklarte tilstander.
Mandag starter rettssaken i Bergen tingrett.  Det er satt av hele ti dager til rettssaken.
Beate Hamre har i mange år vært en erfaren og høyt ansett forsvarsadvokat og især bistandsadvokat for ofre i en rekke straffesaker i Bergen. Hun er vant med å fremme erstatningskrav på vegne av klienter.

Representeres av advokat
Nå er hun selv i sentrum for begivenhetene, og stiller uten svart kappe i retten.
Hennes prosessfullmektig er advokat Karoline Henriksen.
BA har vært i kontakt med Hamre. Hun ønsker ikke å forhåndsprosedere eller kommentere saken overfor BA, men gir uttrykk for at saken har vært en stor belastning for henne.
Det ble reist over 500 erstatningssaker i kjølvannet av vannskandalen i 2004. Mange av dem ble løst gjennom forlik.

Inngikk flere forlik
Kommunens forsikringspott i Gjensidige på 30 millioner kroner ble brukt opp i 2011, etter at flere hundre Giardia-ofre hadde fått utbetalt større eller mindre beløp i erstatning.
I 2011 vant en kvinne frem i retten og ble tilkjent 800.000 kroner i erstatning fra kommunen.
Kravet fra den profilerte advokaten er etter det BA får opplyst det største fra en enkeltperson.
BA har fått innsyn i sluttinnlegene til Bergen tingrett.
Hamres krav er knyttet til åtte ulike poster, hvorav lidt tap på 3,5 millioner, fremtidig inntektstap på syv millioner kroner og skatteulempe på 1,6 millioner utgjør de største.

Søksmålet retter seg mot produktansvarsloven.
Etter epidemien i 2004 erkjente kommunen ansvar etter denne loven på generelt grunnlag. I Hamres sak bestrider likevel kommunen at det foreligger erstatningsbetingende skade eller økonomisk tap. En revisor har gått gjennom regnskapene til advokaten, og mener hun har en inntekt som ligger over gjennomsnittet for den del av advokatbransjen som hun opererer i.
«Dokumentasjonen viser også at Hamre må utføre sitt arbeid på en meget effektiv måte», skriver kommuneadvokat Helge Strand i prosesskriftet til retten.
En rekke fagpersoner, leger og professorer er innkalt som vitner.
Deler av bevisførselen vil gå for lukkede dører på grunn av taushetsbelagte medisinsk opplysninger.
Kilde: Bergensavisen