Powel inviterer sine brukere til Trondheim

For 24. år på rad inviterer Powel til Gemini Brukerkonferanse, som er Powels årlige konferanse for brukere av Powels Gemini programvare. Man legger opp til et aktuelt, variert og faglig godt program.

0

Dataprogrammet Gemini fra Powel støtter behovene til kommunalteknisk sektor og entreprenørbransjen, og inkluderer en VA portefølje som støtter forvaltning og dokumentasjon av VA-nett.

Over to dager blir produkter og tjenestetilbud presentert. Programmet består av erfaringer fra kunder, presentasjoner av nyheter samt gjennomgang av eksisterende produkter.

– Innenfor VA temaet fokuserer vi blant annet på våre nye mobile løsninger som gir tilgang til VA nettet ute i felten. Disse løsningene gjør det blant annet mulig å registrere avvik direkte på nettbrettet. Dette vil bidra til at kommunene vil få et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med vedlikehold og fornyelse av VA nettet forteller Arnstein Holthe, leder for kommunalteknikk avdelingen i Powel.

Man vil blant annet fortelle om en del andre nyheter i Gemini VA, samt at vi vil presentere nylig lanserte Rørleggermelding. Tromsø kommune vil fortelle om sine erfaringer med våre VA-produkter.

Utenom egne rekker stiller både forelesere og utstillere fra en rekke samarbeidspartnere og kunder, blant annet skal SINTEF og Norsk Vann skal ha seminar om trender og utfordringer i vannbransjen.

Med rundt 300 påmeldte deltakere og flere relevante utstillere loves det også gode muligheter til å dele erfaringer med bransjekollegaer.
Gemini Brukerkonferanse finner sted på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, 10-12. mai. 
Programmet kan du se her