Lanserer virvelkammer for enkelthus i polyurethan

Kommunene stiller stadig setter strengere krav til påslipp av overvann til avløpsnettet. Flere og flere kommuner krever nå fordrøyning av overvann fra eneboligtomter.

0

Flere og flere kommuner krever fordrøyning av overvann fra eneboligtomter. Dette tilsier små fordrøyningsvolumer og små vannføringer, samt at løsningene må være enkle, standardiserte og kostnadseffektive. Virvelkammer er en svært driftssiker og nøyaktig mengdergualtor for små og middels store vannføringer.

– FluidVertic er vårt mest anvendte virvelkammer for mengderegulering av overvann. I likhet med våre øvrige virvelkammere, har disse tradisjonelt blitt produsert i GRP og tilpasset hvert enkelt prosjekt, sier Lars Aaby i Miljø- og Fluidteknikk AS
FluidVertic PUR tilfredstiller i følge Aaby både kravene til driftssikkerhet og nøyaktighet, samtidig som prisen er lav. Virvelkammeret er 100% standardisert og tilpasset lagerføring (NRF nummer).

FluidVertic PUR er støpt i Polyuretan. Tre modeller er tilgjengelige hver med sin fast hydrauliske kapasitet.
Kapasitetsområde er typisk 1-3 l/s. FluidVertic PUR leveres med 110 PVC spiss i utløpet, og monteres mot en tilsvarende PVC muffe.