Inger-Lise Moene til Norsk Wavin

Inger-Lise Moene har begynt i en nyopprettet stilling som logistikksjef og vil være ansvarlig for alle prosesser relatert til vareflyt ved Norsk Wavin.

0

Moene har bakgrunn innenfor supply chain, logistikk, strategisk innkjøp, samt lang erfaring med relaterte prosesser og systemer som for eksempel SAP fra sine stillinger som logistikksjef i Mantena og Arcus.


Inger-Lise Moene har begynt som logistikksjef ved Norsk Wavin.

Moene vil være lokalisert ved Norsk Wavins fabrikk på Høland, men vil jobbe tett sammen med øvrige Wavin selskaper i Europa for å optimalisere vareflyt og prosesser. Hun vil også jobbe sammen med salg og produktledelse i Oslo for å effektivisere prosesser rundt lager og distribusjon. Moene kommer også til å være et strategisk partner for de største kundene for å sikre best mulig logistikk – både til prosjekter og grossistlager.
– Et tett logistikksamarbeid er avgjørende for en felles suksess med våre partnere og jeg gleder med stort til å videreutvikle dette samarbeid. Norsk Wavin skal være en preferert partner i enhver anledning og da må vareflyten gå på skinner sier Moene.

Tor Martin Garsjø, administrerende direktør i Norsk Wavin gleder seg over ansettelsen.
– Inger-Lise har en solid og spennende bakgrunn, og har oppnådd mye i sine tidligere stillinger. Med Moenes bakgrunn får vi inn spisskompetanse på et område som er svært viktig for oss. Og ved å styrke vår organisasjon på denne måten, ønsker vi å ytterligere forbedre vår posisjon som den strategiske partner vi vil være for våre store kunder. Enten det handler om store prosjekter og leveranser, eller optimal servicegrad gjennom grossistenes sentrallager. Vi har store forventninger til Inger-Lise.