Med fjernbetjent måling slipper man tidkrevende, uhygieniske og farlige manuelle målinger.

Mer nøyaktig måling av mengde slam i vann

Sigum Fagerberg utvider nå sitt instrumentprogram for VA-bransjen ved å presentere den nye Pulsar Prosess Sludge Finder 2. Dette er et ultralydapparat beregnet på måle grensesnittnivået mellom vann og slam.

0

Den nye måleren er dermed beregnet på å løse et klassisk problemer, nemlig å få gode målinger av grensesnittnivået mellom vann og slam. 

Det nye systemet gir en kontinuerlig og nøyaktig visning av slamnivå i primære og sekundære slamtanker/bassenger og SBR–systemer.
Nøyaktigheten er 0,25 % av det målte området og med en sensorvinkel på bare 6°, kan systemet håndtere vanskelige tanker og roterende utstyr.Kontrollenheten kan håndtere to sensorer og plasseres opp til 200m fra disse. Det er mulig å velge mellom å måle slamsjikt i to tanker, eller bytte ut en av sensorene med en giver for nivåmåling.

Fjernbetjent 
Pulsar Sludgefinder 2 har 4-20 mA utsignal i tillegg til 6 programmerbare reléutganger. Systemet leveres for driftsspenning 22-28 VDC, alternativt 100-240 VAC.
Sludge Finder 2 er nærmest vedlikeholdsfri, og svingeren er utstyrt med en visker som holder giverhodet rent. Dette sikrer en kontinuerlig og pålitelig måling, reduserer behovet for slampumping, optimaliserer dosering og frigjør personale til andre oppgaver. Med fjernbetjent måling slipper man tidkrevende, uhygieniske og farlige manuelle målinger.