Heidenreich legger ut nye nettsider

På de nye nettsidene er grønt bevisst lagt inn i malene for å understreke miljøprofil. Mer informasjon om hvilke fagområder man har fokus på, prosjekter man har levert til og direkte kontakinformasjon.

0

– Det er med stor stolthet vi har lansert våre nye nettsider. Det skjedde i forbindelse med vårt 111 års jubileum 13.mai 2015. Den nye plattformen for nettsidene er på plass og den skal vi selvsagt jobbe videre med. Mer informasjon, nyheter etc. oppdateres fortløpende, sier markeds og kommunikasjonssjef Ketil Grønbakken til VAnytt.

Nettsidene er tilpasset alle digitale plattformer.

Grønbakken regner med at kundene vil legge merke til store forandringer i forhold til tidligere.
– Vi synliggjør langt tydeligere hvilke fagområder vi har hovedfokus på og vi vil informere om prosjekter vi har levert til. Vi har også lagt til kontaktinformasjon på Heidenreichs ansatte, direkte kontakt og oppfølging er vårt kjennemerke, sier Grønbakken.

På de nye nettsidene er det lagt til en tilleggsfarge i forhold til Heidenreichs tradisjonelle i logo i sort/ hvitt.

– Heidenreich er miljøfyrtårn bedrift med et åpent blikk for miljøet- eller det vi kaller det internt – et grønt blikk på verden, sier Grønbakken, som legger til at den friske og unge grønne fargen vil går igjen på profilelementer fremover.

– Det passer godt til en 111 år ung grossist, sier han, og nevner for ordens skyld at adressen er som før.

Heidenreich ble grunnlagt i 1904, som et rørhandels- og installasjonsfirma i Christiania, under navnet Heidenreich & Co. Ltd. Firmaets grunnlegger var Sverre Lie Heidenreich. I 1927 ble rørleggerbedriften utskilt som eget firma, under navnet Oslo Rørleggerbedrift A/S, senere Oras AS. Rørhandelen/grossisten, fortsatte under navnet A/S Heidenreich.
Selskapets første «ekspansjon» var etableringen av Trondheim Rør i 1964. Etter få år fulgte avdelingen i Skien og deretter ble det avdelinger over hele landet. Etter en omstrukturering i 1988 fremsto AS Heidenreich og Trondheim Rør AS, og fra år 2000 Alfred K. Grevstad AS, som søsterselskap eid av Heidenreich Holding AS. Grossitdelen av firmaet Albert E. Olsen ble innlemmet i selskapet i 2003, og Heidenreich ble med dette det man kan kalle landsdekkende. 
Dagens VVS- og VA-grossist, Heidenreich AS, består i dag av 33 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Nytt sentrallager på ble bygget på Skedsmo i 2002. Dette lageret ble en så stor suksess distribusjonsmessig, at man måtte bygge det ut med ytterligere 5000 m2. Det «nye» lageret, på 12.000 m2, sto ferdig i januar 2007 og sender varer til Heidenreich avdelinger over hele landet.  
Heidenreich har i dag en internasjonal partner i konsernet Cordes & Graefe KG (GC-gruppen). En av Europas største VVS-grossister med virksomhet i 17 land. I dag eies samtlige aksjer i Heidenreich AS av CGH Holding AS, som igjen eies  95 % av Cordes & Graefe og 5 % av Heidenreich Holding AS.   GC-gruppen, som er et familieeid selskap, ønsker å bygge videre på det gode fundamentet som er skapt i Heidenreich gjennom mange år. Med en stor internasjonal partner er det ventet at Heidenreich både står tryggere og er bedre rustet for å vokse i de kommende årene. Med det skal Heidenreich sikre å være en verdifull støttespiller for kundene og dyktig samarbeidspartner for leverandørene.