Fortsatt er det store mengder snø i fjellet i sør-norge. Fote: Wiki

Redusert fare for snøsmelteflom de neste dagene

Varmt vært og betydelig snøsmelting har medført flom på oransje nivå mange steder i indre strøk av Sør-Norge i helgen. Vannføringen har generelt vært stabilt høyt gjennom helgen.

0

Flere av NVEs målestasjoner viser fortsatt flomvannføring som tilsvarer oransje nivå. Snømengdene i Norge har i løpet av den siste uken blitt redusert med omtrent en ¼.

Været i Sør-Norge blir kjøligere fremover. Dette fører til mindre snøsmelting, men det er fortsatt ventet noe nedbør. Oransje aktsomhetsnivå på varsom.no er derfor oppretthold inntil videre.

Vannføringen ventes generelt å minke fra tirsdag av de fleste stedene, og flomvarselet for indre strøk av Sør-Norge er derfor nedjustert fra oransje til gult nivå for tirsdag og onsdag. For Gudbrandsdalslågen har vannføringen vært på gult nivå gjennom helgen, og grunnet varslede nedbørsmengder for mandagen opprettholdes gult varsel foreløpig frem til onsdagen.

Det ble i går gitt tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Mjøsa slik at lukene ut av Mjøsa ved Svanfoss nå er helt åpne. Per i dag ventes det at det vannstanden vil kulminere 50 cm under begynnende skadenivå. Skadenivå i Mjøsa tilsvarer 6 meter på lokal skala (123.69 meter over havet).

KILDE NVE