Norsk Vann med Adm.direktør Toril Hofshagen i spissen, har mye interessant på programmet under høstens fagtreff i VA-bransjen.

Mye interessant under Norsk vanns fagtreff til høsten

Norsk Vanns fagtreff i oktober vil i år ta for seg nyere vannbehandlingsprosjekter, gravefrie løsninger i ledningsnettet. I tillegg arrangeres det workshop knyttet til vannforbruk og et forum for sikker, bærekraftig og klimarobust drift av koaguleringsanlegg.

0

Høstens fagtreff blir liggende tett inntil den nordiske avløpskonferansen i Bergen 4. – 6. november. Følgelig er det vann og ledningsnett på menyen i oktober.

– På dag en tar vi for oss flere av de nyere rapportene fra Norsk Vann innen vannbehandling og tilgrensende temaer. Blant annet presenteres rapportene fra prosjektet planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg. Vi har gleden av å ha med oss SSTT også i år og parallell B på dag en er viet gravefire løsninger i ledningsnettet, skriver Norsk vann på sine hjemmesider. 

På dag to inviteres det til to parallelle workshops.
«Forum for sikker, bærekraftig og klimarobust drift av koaguleringanlegg» er rettet inn mot erfaringsutveksling mellom driftspersonell. Den andre workshopen for dagen tar for seg vannforbruk. Hva sier tallene og hva er riktige vannforbrukstall?

Fagtreffet finner sted 20. og 21. oktober. Program og påmelding legges ut i løpet av august, skriver Norsk Vann.