Generalforsamling i Rørkjøp Foto: Gaute B. Iversen

Mange vil eie en bit av Rørkjøp

På Rørkjøps landsmøte i april vedtok generalforsamlingen å åpne for å utstede flere aksjer i den medlemseide rørleggerkjeden. Emisjonen er gjennomført i løpet av de siste ukene og ble raskt fulltegnet.

0

– Det er viktig for oss at vi utvider eierskapet og at stadig flere medlemmer får aksjer i kjeden. For Rørkjøp som selskap er det positivt og per i dag er mer enn tre firedeler av medlemmene aksjonærer, forteller Frank Olsen, adm. direktør i Rørkjøp.

Ønske om mer
Emisjonen ble fulltegnet på kort tid, og det er flere medlemmer som har gitt uttrykk for at de ønsker å kjøpe aksjer.
– Fortsatt kan medlemmene velge om de vil kjøpe aksjer, eller bare være medlem. Men, det er flere som vil kjøpe aksjer enn det er tilgjengelig aksjer. Det er gledelig å se at medlemmene satser og engasjerer seg så mye i Rørkjøp, sier han.
Det er ikke vedtatt eller gitt fullmakter til en ny emisjon. Om det skal utstedes flere aksjer må det arrangeres en ny generalforsamling, noe som heller ikke er planlagt.

Går bra
Rørkjøps medlemmer går generelt bra og kjeden øker omsetningen i et marked som har hatt nedgang.
– Emisjonen er selvfølgelig med på å styrke Rørkjøp som selskap, men vi trenger ikke pengene. Rørkjøp har en god kapitalbase. Bakgrunnen for emisjonen er medlemmenes ønske om å bli medeiere, sier Olsen.
Likevel ser han fordelen med at Rørkjøp er kapitalsterke i en urolig tid. Kjeden har som kjent satset stort på netthandel de siste årene og jobber med flere andre prosjekter.
– Å kunne satse i et urolig marked er en mulighet vi kommer til å gripe. Hvordan det vil skje har vi ikke bestemt eller utredet ennå, men Rørkjøp kommer til å benytte seg av den kapitalbasen vi har til å sikre medlemmenes inntjening og markedsposisjon, sier han.

For mer informasjon:
Frank Olsen           adm. direktør i Rørkjøp     tlf 957 95 676