Forenklingsforslag til plan- og bygningsloven

– Det er positivt at regjeringen foreslår forenklingstiltak for raskere saksbehandling i byggesaker og bedre næringsutvikling, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm.

0

Kommunal- og moderniseringsminister Tore Sanner la torsdag frem forslag om endringer av planprosessene i plan- og bygningsloven.

Regjeringen ønsker å sikre gode rammebetingelser for næringslivet, slik at det blir både raskere, billigere og enklere å bygge. Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling.

– Næringslivet har etterlyst forenklingstiltak, og vi skal vurdere de forenklingsforslagene som nå legges frem. Når høringsdokumentet er på 80 sider, gir det en indikasjon på at departementet har gått grundig til verks, sier Andreas Pihlstrøm.

Enklere dispensasjonsregler og kortere saksbehandlingstider er fremhevet i høringen som effekter av forslaget.

Høringsfristen er 15. november 2015.