Overfladisk jobb: Gågata i Sarpsborg rustes opp, men uten at vann og avløpssystemet blir renovert. Foto: Tom Helgesen.

Sterk bekymring for VA-bransjens framdrift

Norske anleggsbedrifter har fått lavere forventninger til muligheter for oppdrag innen vann og avløp.
– Etterslepet og investeringsbehovet på vann og avløp burde skape større politisk engasjement, sier administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

0

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har kartlagt forventninger og kapasitet blant sine medlemsbedrifter som bygger vann- og avløpsanlegg. Tallene viser at bedrifter som arbeider med vann og avløp har lavere forventninger til utviklingen innen vann og avløp (VA).

– Medlemmene våre er godt kjent med lokale forhold og kjenner til lokale vedlikeholds- og utbyggingsbehov på VA. Likevel er forventningene lave og ordrereserven ser ikke ut til å øke, sier Johannesen.

Laber politikerinteresse
Dette synes også å bli bekreftet av Prognosesenterets egne tall, som viser at investeringene innen VA synker fra 2016 til 2017.
– Selv om tallene ikke inneholder den faktiske ordrereserven for vedlikehold, er dette urovekkende, sier Johannesen, og fortsetter:
– Ifølge tall fra Norsk Vann og Norconsult skal etterslepet og investeringsbehovet på landets vann- og avløpsnett være på om lag 500 mrd. kroner. Likevel synes den politiske interessen for dette å være laber, noe som er særs skuffende.

Kvalitetskrav
Johannesen viser til at MEF publiserer et policy-notat på VA i forbindelse med Arendalsuka som viser noen av utfordringene innen vann- og avløpssektoren.
– Vi har kartlagt 46 norske kommuner, og det vi anbefaler kommunene å gjøre er få mer kunnskap om tilstanden på egne ledningsnett. Når 32 prosent av vannet som produseres av norske vannverk lekker ut før de når forbrukerne, og fornyingstakten på nettet er om lag halvparten av det det burde være, mener vi i MEF at noe må gjøres. Nasjonale myndigheter bør forenkle regelverket rundt vann- og avløpssektoren, og innføre minstekrav til kvalitet på nettet. Våre medlemsbedrifter ønsker å gjøre mer for å bygge VA, og har kapasitet til å gjøre det, sier han og fortsetter:

– Det er på høy tid at investeringstakten innen VA øker og at nasjonale myndigheter må vie denne sektoren langt større interesse enn det som nå er tilfelle.

[doc:44:pdf:MEFs policy-dokument]