Lina Nygren, assisterende restaurantsjef er tilfreds med den nye løsnngen.

McDonald’s gjenvinner fett fra kjøkkenavløp

Restauranten i Storgata i Oslo har testet helt nytt utstyr for utskilling av fett fra kjøkkenavløpsvann. Løsningen åpner for betydelig gjenvinning av fett, som ellers kan havne i avløpssystemet.

0

I Norge har restauranter og storkjøkken pålegg om installasjon av godkjent fett-utskiller på avløpsvann fra kjøkkenet. Hensikten er å fange opp fett og hindre dette fra å havne i avløpssystemet. 
På tross av krav om fett-utskiller sliter mange kommuner med økende mengder fett i avløpssystemene, noe som tyder på at dagens teknologi ikke alltid makter å ta ut nok fett i praksis.
 
I forbindelse med planlagt utskifting av fett-utskiller ved McDonald’s restaurant i Storgata i Oslo fikk man en henvendelse fra Fiberprodukt på Otta om å prøve en helt ny type løsning for fett-fjerning.
– Vi syntes konseptet virker framtidsrettet og det har vært et spennende prosjekt å være med på. Vi er positivt overrasket over hvor mye fett dette systemet klarer å ta ut, den er tydeligvis effektiv. Løsningene ser ut til å fungere bra, sier driftssjef Henrik Bakke ved McDonald’s i Oslo. 
 

Oddbjørn Dahl fra Fiberprodukt på Otta og Erol Cagatay fra Green Cube Management har høye forventninger til gjenvinning av fett.

Tar mer fett
Fiberprodukt på Otta står bak den nye innovasjonen og Oddbjørn Dahl ved Fiberprodukt er også godt tilfreds med resultatene i Storgata.
– Når man først satser på gjenvinning er det bra at utstyret er effektivt. Denne pilotmodellen som MacDonald’s har hatt på prøve har lært oss mye om nyttig om drift og teknikk. I tillegg har den har faktisk klart å skille ut ca 10 liter fett pr dag i gjennomsnitt. Det er vi tilfreds med, forteller Dahl ved Fiberprodukt. Han er forøvrig svært takknemlig for at McDonald’s har vært åpne for å prøve metoden.
– Tanken om gjenvinning, miljøhensyn og bærekraft har jeg forstått er nedfelt i McDonald’s egen policy, derfor ønsket vi oss McDonald’s som partner i utprøvingen. Kravet til tradisjonelle fettutskillere er at utløpet skal inneholde mindre enn 50 mg fett/liter. Vi ser at pilotmodellen renser fem ganger så effektivt under regulær drift, den ligger på ca 8,5 mg fett/liter, sier Dahl.

Slipper slambil
McDonald’s har ikke endelig bestemt om man skal anskaffe en slik maskin i framtiden.
– Er dette økonomisk forsvarlig er vi naturligvis interessert i å bidra til å gjenvinne fett og fremme miljøet og et renere avløpssystem, sier Bakke. 
En fordel for restaurant i forhold til dagens løsninger er at man slipper regelmessige tømmekostnader ved slambil, der man må legge ut slanger og tømme utskiller før man deponerer på kommunal fyllplass. I dag blir slammet å regne som spesialavfall, i praksis tømmes hele utskiller som inneholder kun 20 % fett. 
Med den nye løsningen hentes lukkede fat med rent fett, disse kan lagres før henting, noe som gir mer fleksibilitet. I tillegg kan dette gå direkte til bearbeiding og innlemmes i bio-diesel eller biofyringsolje.
 
Vask og oppvask
Gjennom den nye gjenvinneren går alt vaskevann som oppstår på kjøkkenet, vann fra oppvaskmaskiner, rengjøring av kjøkkenmaskiner, beholdere, kjøkkenutstyr og flater, vegger og gulv mm. Gjenvinneren tar også varmt vann uten at det går ut over effektiviten.
– Mens en tradisjonell fettutskiller skal stå kjølig og la fettet størkne til en fettkake holder vår metode vannet lunkent, og lar fettet flyte opp, før det kontinuerlig skummes av og går til en beholder, forklarer Dahl.
Vaskevannet går gjennom mens kun fettet holdes igjen. En varmekilde sørger for at fettet holder seg flytende i løsning og en egen innretning i sørger for at fettet konsentreres og havner på overflaten.
– Fordelen er at utskilleren ikke går full og at fettet kan gjenvinnes, sier Erol Cagatay fra Green Cube Management, som vil står for innsamling og oppfølging. Fettet som hentes blir gjenvunnet som biodiesel.