Grønland renser første avløp med Biovac

Myndighetene på Grønland har inngått et samarbeid med Goodtech Environment om et pilotprosjekt for rensing av avløpsvann.

0

Avløpsvannet på Grønland går de fleste stedene urenset rett i havet og myndighetene i kommunen Sermersooq (hovedstaden Nuuk) ønsker å finne løsninger for rensing av avløpsvann både for bygd og by.

For første gang blir nå avløpsvann renset før det slippes ut på havet og en planlagt videreutvikling av prosjektet vil både være å koble på større avløp, samtidig som anlegget kan tilpasses mindre tilgjengelige områder.

I et pilotprosjekt er det nå installert et eget anlegg beregnet på tøffe klimatiske forhold og tilpasset et lokalt bruksmønster.

I valg av renseløsning falt valget på Biovac som har tradisjon og erfaring fra Norge med driftssikre anlegg i tøffe klimatiske forhold. 

Avdelingsleder for Prosjektavdelingen hos Goodtech Environment Eskil Møllegaard gleder seg til fortsettelsen etter flere turer til Grønland med kartlegging av prosjektet og oppstart drift.