Første Q Bic Plus anlegg på plass – som natt og dag

Da Lauvlia boligfelt skulle prosjekteres, krevde Gran kommune at takvann og vann fra tilførselsveiene skulle håndteres i fordrøyningsanlegg. Og dette ble gjort til tross for at boligfeltet ligger langt oppe i lia, med åker og skog omkring, og fjernt fra nærmeste nabo.

0

Lauvlia boligfelt i Gran ligger fritt på ca. 400 moh., og har nydelige utsikt over Randsfjorden, fjellene vestover og utsyn utover Hadelands flotte kulturlandskap. Nærmeste nabo ligger et godt stykke unna. 

Boligfeltet er å dessuten regne som et foregangseksempel på god håndtering av overvann. For i kommunens hovedplan for vannforsyning og avløp, av 15.09.2011, heter det blant annet: «Det skal legges vekt på at vannføring til ledningsnett skal begrenses og overvann skal håndteres lokalt der det er mulig.

Langsiktig vannplan
Ved fortetting og utbygging av nye områder skal overvannshåndteringen planlegges og utføres på en slik måte at overvannet ikke overbelaster eksisterende system og slik at man unngår ulemper eller skader på nedenforliggende områder».
– Kommunen er redd for at flom i bekkefaret her skal skade riksvei 4 langt der nede, forteller grunneieren på Lauvlia, Trond Alm. – Det er fint at de tar slike sikkerhetsforanstaltinger, synes jeg. Ikke minst siden meteorologene spår at vi vil oppleve stadig mer nedbør og flom i årene som kommer.

[bildel]2015/37/6578055new[/bildel]

Første Q-Bic Plus
Lauvlia boligfelt er på 80 mål og vil inneholde 41 eneboliger og leilighetsbygg når det hele står ferdig. Maskinentreprenør Tero Anlegg AS fra Jevnaker har vært ansvarlig for å montere det 250 kubikkmeter store fordrøyningsanlegget. Her er det brukt Q-Bic Plus for første gang i Norge.
– Hele anlegget er basert på gravitasjon, sier produktsjef VA Vidar Handal hos Norsk Wavin. – Overvannet fra boligfeltet blir ledet inn i sandfangskummen øverst i byggegropa, og går derfra via et 200 mm overvannsrør inn i Q-Bic Plus magasinet. Derfra regulerer en utløpskum den tillatte vannmengden ut i bekkefaret, mens Q-Bic Plus kassettene holder tilbake og lagrer det overskytende vannet. Rundt Q-Bic Plus kassettene har vi lagt ut fiberduk av klasse 3, for at noe av vannet skal kunne slippe gjennom og ned i grunnen. Duken hindrer også at slam og jord trenger inn.

Som natt og dag
Svein Bakken hos Tero Anlegg har montert Q-Bic fordrøyningsanlegg tidligere, men da med den andre typen Q-Bic kassetter.
– Dette her er som natt og dag, utbryter han. – Q-Bic Plus veier mindre og er utrolig lette å håndere og stable. De har finfine bærehåndtak integrert i kassettene, og ingen ekstra klips eller stablepinner behøves for å låse dem sammen. Det er bare å slippe dem rett på plass.
– Det tre mann brukte 40 minutter på å montere før, bruker to mann 20 minutter på nå, tilføyer Vidar. – Også tilkoblingen er mer fleksibel: På Q-Bic Plus kan du ha inn- og utløpet hvor som helst. Det er også kjempeenkelt å la en kamerarobot inspisere anlegget senere: Fra kun én inspeksjonsluke kan roboten gjennomsøke hele anlegget i alle retninger.

[bildel]2015/37/y4g8055naz[/bildel]

600 Q-Bic Plus før lunsj
Siden dette var første gang Q-Bic Plus ble brukt her i landet, hadde mange ivrige hjelpere møtt opp i Lauvlia onsdag 26. august for å bistå Tero Anlegg. Fra Wavin kom Vidar, salgssjef VA Alf Rune Holterbakken og distriktleder VA Thomas Blankevoort, mens Ahlsell stilte opp med selger VA Flemming Malvik.
Derfor gikk også monteringen raskt unna. De hadde startet opp kl. 07.45, og 2 timer og 20 minutter senere var alle de 600 Q-Bic Plus kassettene på plass i grava. Da gjenstod bare montering av veggpaneler og litt saging i det ene hjørnet til inspeksjonsluken. Kl. 10.50 presis, var alt fiks ferdig.
– Vi tok det med ro på slutten da, påpeker Vidar, – Jeg hadde lovet på forhånd at vi skulle være ferdige til lunsj. Men vi måtte drøye tiden litt, mens vi ventet på at Alf Rune skulle komme med maten.

Betong mer kostbart
– Jeg regnet selvsagt på det, og fant ut at det ville ikke bli rimeligere å bygge et betongbasseng der i stedet, fordi dette ville vært mer arbeid og tatt lengre tid, konstaterer han.
Flemming Malvik hos Ahlsell har også vært sterkt delaktig i denne prosessen.
– Vi i Ahlsell er opptatt av å selge produkter som er til det beste for kundene våre, fastslår han. – Vi ønsker å forsyne dem med produkter som er prisgunstige, tidsbesparende og av topp kvalitet.
– Ingen leverandører er i nærheten av Wavin når det gjelder fordrøyningsanlegg og overvannshåndtering,hverken i pris eller produktkvalitet, fastslår Malvik. – Derfor kan jeg trygt anbefale Q-Bic til kundene våre.

Neste prosjekt
Det første Q-Bic Plus fordrøyningsanlegget er altså kommet vel på plass i Norge. Men anlegg nummer to lot ikke vente lenge på seg. Senere samme uke gikk nemlig Tero Anlegg i gang med nok et fordrøyningsanlegg i Lauvlia.Dette ligger litt lenger nede i dalen og er på 120 kubikkmeter. Også der brukte de Q-Bic Plus.
– Hva var grunnen til at dere valgte Q-Bic Plus i Lauvlia?
– Vi hadde jo gode erfaringer med Q-Bic tidligere, svarer Terje Olimb, daglig leder i Tero Anlegg.
. – Men da Alf Rune, Vidar og jeg hadde et møte om dette prosjektet i mai, overbeviste de meg om at Q-Bic Plus var fryktelig lettvint i forhold til det andre systemet.
– Jeg har jo montert Q-Bic Plus flere ganger på demonstrasjoner og messer. Men dette var første fullskalabygging jeg er med på, fortsetter han. – Det er jammen moro å oppleve at teori og praksis henger så godt i hop. Dette var virkelig enkelt og det gikk kjapt.
– Men så hadde vi flinke håndverkere her også, da, smiler Terje.