Illustrasjonsfoto

Klimaendringene er alvorlige også for Norge

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som presenteres på Klimatilpasningskonferansen i dag. Rapporten varsler ekstrem vær i Norge i framtidas klima.

0

Nordmenn må forberede seg på mer ekstremnedbør, er et hovedbudskapet i den nye store rapporten «Klima i Norge 2100».

En av de viktigste konsekvensene for Norge av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer med mer ekstremnedbør – og det vil ramme hele landet, er konklusjonen.

– Hovedutfordringene for nordmenn flest blir mer nedbør, mer ekstremnedbør, større og flere regnflommer og kortere snøsesong, forteller Hege Hisdal, hydrolog i NVE til NTB,  og som er en av hovedforfatterne bak rapporten som presenteres på en konferanse i Oslo tirsdag.

Drømmetomter og strender kan forsvinne, og hus må sikres mot flom og råte. Økosystemene endres, og både jordbruk og fiskerinæringen får nye utfordringer – men også nye muligheter i framtidens klima i Norge, ifølge norske forskere.

 Nordmenn må forberede seg på mer ekstremnedbør, er et hovedbudskapet i den nye store rapporten «Klima i Norge 2100».

Klimaendringene ventes også å få særlig alvorlige konsekvenser for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine forvaltningsområder: flom- og skredforebygging og kraftforsyningen.

– Derfor er denne rapporten viktig. Kunnskapen gir oss mulighet til å begrense kostnader og skader, men også å utnytte mulighetene som klimaendringen gir, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Også muligheter

Sammenliknet med mange land står Norge godt rustet til å møte de utfordringene klimaendringene vil medføre. Likevel vet vi at forekomsten av klimarelaterte skader vil øke dersom vi ikke tilpasser oss de endringene vi forventer. For eksempel er flere episoder med intenst styrtregn en endring som potensielt medfører mye skade.

– Klimaendringer kombinert med endringer i kraftproduksjon og forbruksmønster gir imidlertid nye muligheter og utfordringer for forsyningssikkerhet i en fremtid der stabil energiforsyning er helt avgjørende for et velfungerende samfunn, sier Sanderud

Ny strategi

NVE har en sentral rolle innen klimatilpasning i Norge. Dette følges opp i NVEs klimatilpasningsstrategi for perioden 2010–2014. Klimatilpasningsstrategien for 2015–2019 viderefører arbeidet med utgangspunkt i FNs oppdaterte klimaframskrivninger.

– Gjennom NVEs forskning bidrar vi til økt kunnskap om klimaendringers effekt på hydrologi og skred. Vi vil fortsette med overvåkning av pågående endringer og forskning på fremtidige endringer, sier Sanderud.