Svenske Trafikverket skal kjøre på Novapoint

Vianovas er valgt som en del av det svenske Trafikverkets nye ANDA-løsning. Dette inngår i avtale Trafikverket har inngått med Acando som hovedleverandør av systemet og Triona innenfor trafikknettet.

0

Løsningen skal realiseres ved hjelp av Trionas systemplattform Transport Network Engine (TNE) og NovapointDCM, Vianova Systems’ klient for modellering av infrastruktur.  Løsningen skal implementeres innenfor rammen av Trafikverkets ANDA-prosjekt og skal delvis erstatte dagens system, pluss dessuten tilføre ny funksjonalitet.

– Vi er stolte over å kunne bidra i Trafikverkets ANDA-prosjekt, sier Idar Kirkhorn, daglig leder i Vianova Systems. Ikke minst fordi denne inkluderer trafikknett for både veg og jernbane i én og samme løsning, noe som er ganske unikt. Det passer også godt inn i vår fokus på DCM (Design-Construct-Maintain). Sammen med Triona vil vi dessuten introdusere bruken av GeoPackage, en del av ISO 19100-standardene, for å sende større datamengder mellom systemer.

Idar Kirkhorn

Om Vianova Systems
Vianova Systems ble etablert på en modellbasert, tverrfaglig programvarevisjon i 1988 og har helt siden starten pionért prosjekteringsverktøy med sine i dag 25+ Novapoint-applikasjoner for veg-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur. Med denne filosofien har Vianova Systems også utviklet sin BIM for infrastrukturløsning NovapointDCM og QuadriDCM som skaper unike fordeler i infrastrukturprosjekter – gjennom hele infrastrukturens livssyklus. Vianova Systems Group ble 1. sept. 2015 et heleid datterselskap av det amerikanske konsernet Trimble Inc. som har hovedkvarter i Sunnyvale, California og har mer enn 8000 ansatte verden over. Vianova-gruppens hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. For mer informasjon, besøk www.vianovasystems.no.