Flerlagsrør er mer ressursvennlige og gir mulighet for ulike materialer i innerskikt, mellomskikt og ytterskikt. Bildet viser Ultra Classic fra Uponor. Foto: VANytt.

Kommunene kan ta mer miljøansvar i avløp

I lys av klimakrisen settes stadig fokus på miljøvalg i VA-installasjoner. En rekke kommuner har vært forutseende nok til å innarbeide framtidsrettede og mer bærekraftige alternativer i sine VA-normer.

0

Hvilke miljøvennlige valg kan gjøres innen VA? Med stadig flere utfordringer på klimasiden har enkelte kommuner begynt å ta i bruk miljøvennlige alternativer.

På rørsiden har produsentene allerede de grønne alternativene klare og enkelte kommuner har begynt å ta i bruk det som av produsentene betegnes som framtidens avløpsrør.

Tre store 
De tre store Europeiske leverandørene, Uponor, Wavin og Pipelife har alle utviklet miljøvennlige alternativer, såkalte flerlagsrør, med mindre materialforbruk, lavere CO2 avtrykk og nye egenskaper. 

Uponors produkt heter Ultra Classic, Wavins heter Multilayer og Pipelifes heter Master PP*. Alle representerer alternativ for kommuner som legger vekt på bærekraft. 

I tillegg til selve rørene finnes et stort utvalg rørdeler, koblinger osv. til nettopp flerlagsrør, mens det er full kompatibilitet mellom flerlagsrør og massive rør.


Gjennomskåret prøve av MultiLayer fra Norsk Wavin.

Selv om materialvalgene varierer mellom PVC og PP er argumentasjonen for flerlagsrør den samme: Flerlagsrør er fullgode alternativ og det er betydelig miljøgevinst å hente ved omlegging til flerlagsrør. Produktene er godkjent etter Nordic Polymark og er testet etter samme internasjonale kriterier som massive rør.

Tidlig ute
Ti kommuner på Romerike har vært forutseende nok til å inkludere flerlagsrør i sin VA-Norm. I praksis betyr dette at man åpner for miljøvennlige alternativer i sine prosjekter. 

Flere kommuner, bl.a. Ørlandet kommune har i flere år benyttet seg av flerlagsrør ved utbygging av det offentlige avløpsnettet. 
I forbindelse med en nasjonal satsing på Ørlandet som hovedbase for Flyvåpenet i framtiden foregår en betydelig utbygging av avløpsnettet i kommunen.

Illustrasjon av Pipelifes Master PP*

– Det legges fra kommunens side til rette for økt aktivitet og mer bebyggelse på kort og lang sikt. Vi har i en årrekke brukt flerlagsrør, vi bruker også tradisjonelle homogene rør i våre utbygginger, forteller kommuneingeniør Ketil Aune til VANytt. 

Selv om man er kjent med at flerlagsrør skårer mange miljøpoeng har ikke kommunen valgt å legge så mye vekt på å fronte dette mot publikum.
– Det er jo bra med produkter som har positive miljøegenskaper, men prisen er nok fortsatt en viktig faktor for våre valg av rør i hvert enkelt tilfelle, sier Aune.


* Røret er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.