Bente Jansen ved Heidenreich og Bjørn Bekken har nylig sikret seg en fint kontrakt.

Samarbeid entreprenør og grossist er avgjørende

Begge er underlagt sterk konkurranse, men samarbeid om anbud er ofte nøkkelen til å vinne VA-prosjekter. Tune Graveservice og Heidenreich viste akkurat dette da de sikret seg Dysterskogen på Ås.

0

Å vinne offentlige anbud kan være en krevende og spennende kamp, som krever tett samarbeid mellom entreprenør og grossist. Ingen av disse er forpliktet til å samarbeide over tid, men god kjemi, åpenhet, vinnervilje og fleksibilitet er det som ofte skal til for å trekke i land en jobb. 

Ås kommune
Sent på på året kunne Tune Graveservice og Heidenreich feire å ha sikret seg et betydelig VA-prosjekt i Ås Kommune.
– Her har vi stått på skikkelig for å sy sammen et bra tilbud, og i sterk konkurranse har vi klart å dra det i land, sier en meget tilfreds Bente Jensen ved  Heidenreich i Sarpsborg til VAnytt.
De som ifølge Jensen er kanskje litt spesielt med prosjektet er at entrepriser med mye støpejern involvert vært vanskelig å vinne, med bakgrunn i at samme eier står bak produsent og grossist.
– Det er en av grunnene til at dette er en historisk sier, og som viser at vi har mer å hente, sier Bente.


Arbeidet er allerede i gang, her detalj fra sjakt.

En stor jobb
Arbeidet omfatter legging av nytt vann og avløp til et nytt komplett boligfelt i Ås kommune, med til sammen nærmere 3,5 kilometer vann og avløp med et stort  volum av kummer, ventiler og sidegrener.
– Det er et stort regnestykke som skal stemme, og her handler det om å gi og ta, og at begge har respekt for at alle skal ha sin del av gevinsten, sier Bjørn Bekken, anleggsleder for Tune Graveservice, som skal lede arbeidet med entreprisen. Arbeidet er allerede i gang.
– Vi skårer høyt på effektivitet, vi er passe stort firma med 20 selvgående og flinke folk, og jeg kjenner alle på fornavn, vi er en bra gjeng som jobber på lag, sier Bekken.

Nattsøster Bente
Nettopp et godt samarbeid gir seg ikke bare utslag i gode og konkurransedyktige anbud, det handler om å samarbeide til alle døgnets tider.
– Vi arbeider ofte om natten, når vanntrykk og forbruk er lavest. Og når vi kommer ned på tre meter stemmer ikke alltid kart og terreng overens. Plutselig kan vi komme borti noe uventet, og da gjelder det å få tak i rette deler mens arbeidet pågår, her stiller grossistene opp for oss, og Bente er noenganger som en nattsøster, siden hun alltid stiller opp og skaffer det vi trenger, det er noe både vi og kunden setter veldig stor pris på, sier Bekken.
– Vi er der for kunden, og gjør nesten hva som helst for at han skal bli fornøyd og komme tilbake, det er ingen frøkensport, her får vi leire under neglene, sir Bente Jensten ved Heidenreich til VAnytt.


Bjørn Bekken kommer fra stilling hos entreprenær Kjell Mørk i Sarpsborg.
– Jeg har gått i god lære hos Kjell Mørk, og ser fram til å bruke denne kunnskapen til å gjøre kommunene fornøyd og ta Tune Graveservice inn i framtiden, sier Bekken til VAnytt.

Tok over i sommer
Tune Graveservice er en spesialentreprenør innen VA-segmentet, og virksomheten har lange tradisjoner med å betjene faste kunder av kommuner på Østlandet.
– Jeg har drevet firmaet siden 1987 og nå har tiden blitt moden for å introdusere en ny eier med framtiden foran seg. Bjørn Bekken er en meritert herremann med mange timer i grøft og gravemaskin, jeg er trygg på at han er den rette til å styre dette i framtiden, sier tidligere eier Sven Ole Hovden, som har forpliktet seg til å være med i tre år til.
– Jeg er åpne for å være med etter den tid, hvis Bjørn har behov for meg, sier Hovden.