GK Rør AS eier fra 1. januar alle aksjer i Grenland Rør AS.

GK Rør eier nå også Grenland Rør

GK Rør styrker laget ytterligere gjennom oppkjøpet av rørentreprenøren Grenland Rør i Porsgrunn. Gjennom oppkjøpet av Grenland Rør utvider GK Rør dermed både sin geografi og sin kompetanse.

0

– Dette er helt i tråd med GKs strategi om å tilby alle tekniske fagdisipliner i alle regioner. Grenland Rør er en svært solid aktør vi kjenner godt fra før, og vi er strålende fornøyde med å kunne ønske nye dyktige medarbeidere velkommen inn i GK Rør, sier administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør.

Grenland Rør AS har per i dag 37 ansatte, som alle blir med videre under nye eiere. Selskapet fortsetter driften under samme navn, og kunder og samarbeidspartnere kan forholde seg til sine kjente kontaktpunkter.

I Grenland Rør ser man frem til å bli en del av en større organisasjon.

– Dette ser vi på som meget positivt. Med flerfaglighet og den synergieffekten det medfører, stiller vi sterkere når vi skal regne på større oppdrag. Samtidig har vi samarbeidet tett og godt med GK i mange år, og selskapet kjennetegnes av en meget trivelig stab som er både positiv og fagkyndig, sier prosjektleder Tom Helgesen i Grenland Rør, som tidligere har stått på eiersiden i bedriften.

Han ser også store fordeler for de ansatte i bedriften.

– Det er svært gode utviklingsmuligheter for hver enkelt ansatt som nå kan heve kompetansen sin gjennom kurs i GK skolen, påpeker Helgesen.

GK Rør får nå tilgang på sterk kompetanse innen sprinkler, sanitær, varme og kjøling. Som en del av GK Rør, har Grenland Rør mulighet til å tilby siner kunder flerfaglige entrepriser i samarbeid med de øvrige GK-fagene ventilasjon, byggautomasjon, kulde, energi og elektro.

Rørentreprenøren betjener i dag kunder i Grenland og Telemark, Søndre Vestfold og deler av Aust-Agder.

OM GK Rør: Med Grenland Rør er GK Rør nå representert med kontorer i Oslo, Haugesund, Porsgrunn, Kjeller, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hammerfest. GK Rør tilbyr tekniske løsninger innenfor sanitæranlegg, baderom, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, og sprinkleranlegg og fjernvarme. Vi leverer energibesparende løsninger til privatboliger, offentlige bygg, industri og private næringsbygg. Med over 400 ansatte er GK Rør en av landets ledende rørentrepenører. Virksomheten er en del av GK Norge AS, som er en av landets største leverandører av totaltekniske løsninger innenfor nybygg og drift.