- Å levere renseanlegg til enebolig er et bra marked, men også stort ansvar for miljøet, sier rørlegger Stig Granli på Ørje.

En rørlegger som ser grønne verdier

Renseanlegg til enebolig er gjerne noe man kjøper en gang for alle, graver ned på tomta til betydelige kostnader og ikke tenker mere på. Derfor er bygdas rørlegger Stig Granli veldig nøye med hva han anbefaler.

0

På tettstedet Ørje nord i Østfold er det kun en rørlegger. Han heter Stig Erik Granli og er på fornavn med de fleste. Som på mange andre små steder med kun en rørlegger slutter ikke dagen klokka halv fire. Å være rørlegger er som å være prest eller lensmann.
– Ansvaret for hva du leverer og setter opp vil følge deg for all framtid. Skal du bo og leve i denne bygda og ha fred og frihet må du holde deg til kvalitet, sier Stig Erik Granli til VANytt. Stig har arbeidet som rørlegger i 20 år og fra 10 år tilbake eier og driver han Granli Rør, som holder til like ved E18 og holder tre mann i sving.
– Vi har han hatt en god utvikling, vi har nok å henge fingrene i, og siden kommunal vann og kloakk har sine begrensninger har vi satset på renseanlegg til eneboliger, det er et interessant område, sier Stig.

Mini renseanlegg attåt
Som lokal rørlegger må man uansett være klar for det meste. Boring etter grunnvann, pumper, renseanlegg for drikkevann, beredere, vannbåren varme, kjøkken og baderom med toaletter samt nettopp installasjon av mini renseanlegg.
– Jeg har opplevd å pusse opp badet for annen gang hos noen, det er da man merker at åra går, men også at man får bekreftelse på at kunden er fornøyd, sier Stig.
Ved siden av tradisjonelle oppdrag har Stig hatt gode erfaringer med å selge og installere avløpsrenseanlegg. I grisgrendte områder er det nettopp mer bærekraft i privat mini renseanlegg til eneboliger.
– Jeg brenner kanskje ekstra for dette med miljø. Utenfor stuedøra har vi en fantastisk natur, med blant annet krepsefiske i bekker og vann, sjøl kan jeg ikke tenke meg noe mer avslappende enn en tur på vannet, Ørje er helt unik sånn sett, det var reklamen for Haldenvassdraget, som vi må verne om, sier Stig.


Bra oppfølging: Slik skal et velfungerende renseanlegg se ut.

Funksjon og miljø
Å velge renseanlegg handler ifølge Stig Granli spesielt om to ting, stabil teknisk funksjonalitet og renseeffekt. Når man har levert og startet opp et anlegg vil man helst slippe telefoner i ettertid på grunn av problemer eller svikt. Dette er noe alle rørleggere har som ryggmargsrefleks. Den nye generasjonen forbrukere kvier seg heller ikke et sekund før de ringer.
– De har høye forventninger, og det forstår jeg, det er den nye tid, sier Stig.
Nettopp derfor har han brukt en god del til på å sette seg inn i renseteknologi.
– Det er som kjent pålegg om oppfølging og innsending av analyseresultater til kommunen, jeg må være trygg på at anlegget går uten problemer og at det tilfredsstiller offentlige rensekrav, forklarer Stig.
Punkt nummer en er derfor at man har en robust renseprosess.
– Man kan man fort kan glemme seg bort og plumpe i litt mye såpe og kjemikalier i avløpet, og innenfor normal drift mener jeg anlegget må takle dette. Siden mange har renseanlegg på grunnvann der salt brukes på filtermassen er det viktig at anlegget tåler også betydelige mengder saltvann. Etter min erfaring kan anlegg som baserer seg på kun biofilter kan lettere bli slått ut av kjemikalier, sier Granli.

Kjemisk felling
Anlegget Stig pleier å anbefale er ikke de billigste, men de har en oppbygninger der renseprosessen starter med kjemisk rensing (mer enn 90% rensing på fosfor), og deretter er det et biofilter i form av pukk som sikrer mer enn 90% rensing organisk materiale. Filteret har god kapasitet, og tetter seg ikke.
– Anlegget jeg snakker om er Wallax, disse anleggene har vist seg å levere gode resultater år ut og år inn, og leverandør stiller også egne krav til flere kontroller i året. Det angår ikke meg direkte, men det er min sikkerhet for at man ikke forurenser lokalmiljøet, at anleggene kan stå «uten belastning» nesten ubegrenset uten at det går ut over renseeffekten er også viktig, sier Stig.
I tillegg til rense effekten er det viktig med funksjonalitet.
– Med en gang jeg beveger meg ut døra vil jeg møte kunder. I butikken, på veien, på idrettsplassen, på foreldremøte og på lokale tilstelninger. Er det noe som ikke funger vil du fort høre det. På den annen side kan salget skje når man står i kø på butikken.
– Folk flest er i sving på dagtid, å være rørlegger på Ørje er ingen ni til fire jobb, men så er også renseanlegg for mange en investering for livet, da må det fungere, sier rørlegger Granli.