Giardia er et encellet dyr som forsårsaker diare og kan få alvorlige følger dersom det ikke behandles.

Tilkjent tre mill. i erstatning for smitte fra drikkevannet

Bergen tingrett har dømt Bergen kommune til å betale en 55 år gammel kvinne 3 millioner i erstatning for smitte av parasitten giardia gjennom drikkevannet. Retten fremhever at kvinnen var stablit arbeidfør da hun ble infisert.

0

Ifølge Bergenasvisen mente Kommunen at media og forskning like gjerne kunne ha skylden for at den i dag 55 år gamle kvinnen ble rammet av kronisk utmattelsessyndrom, som Giardia. Men nå har kvinnen (55) vunnet i retten, og Bergen kommune må ut med tre millioner kroner i erstatning.

Giardia epidemien i Bergen er den største drikkevanssepidemien i moderne tid. Anslagsvis ble 5-6.000 bergensere smittet i parasitten Giardia i 2004. Omlag 400  ble langtidssyke. I 2005 erkjente kommune at de hadde ansvar og mange har fått erstatning. Hovedårsaken til epidemien var at vannkilden Svartediket var infisert og at kommune ikke benyttet tilstrekkelig desinfeksjon.
Vannet i Svartediket var infisert av kloakk fra utette avløpsledninger. Flere ha forsøkt sin sak for retten.
Kvinnen mener hun fikkt irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattelsessyndrom som følge av smitten det kommunale drikkevannet påførte henne. Hun har fra før fått 490 000 kroner i erstatning fra Bergen kommune, men mente dette ikke var godt nok. Kommunen har ikke bestemt om de skal anke dommen.