Gemini Portal er nettbrettversjonen av desktopløsning Gemini VA.

Kommuner i hundre over Gemini Portal

Aurskog-Høland er kunde nummer 100 som anskaffer Gemini Portal, som gir rask og enkel tilgang til oppdatert VA-nett direkte på nettbrett. Arbeidet blir mer rasjonelt og digitalt gjennom mobile løsninger.

0

Gemini Portal er nettbrettversjonen av desktopløsning Gemini VA. Med Gemini Portal kan nettbrettet tas med ut i felt og riktige kart og VA-informasjon vil være tilgjengelig. Det meste som er dokumentert i Gemini VA kan gjøres tilgjengelig via nettbrettet og brukeren har full oversikt over kummer, avløp og ledninger.

Operasjonell og direkte
I portalen er det mulig å legge inn dagboksposter, og å oppdatere informasjon direkte fra felt. Om man er ute for å utbedre en skade rapporterer man direkte inn i systemet fra felt når skaden er reparert. Nytt siden lanseringen er funksjonaliteter for å laste opp kumkortbilder og å redigere ventilstilling direkte fra felt.
– Siden vi lanserte portalen i 2013 har vi både sett en stigende økning i etterspørsel. I tillegg har vi sett at kunder er kreative i bruken og har funnet alternative bruksmetoder, sier Arnstein Holthe i Powel. Vi vet blant annet at Tromsø kommune deler verktøyet med Brann- og redningsetaten. Ved utrykning har brannvesenet hele tiden tilgang til oppdatert informasjon om vannmengden der de er og kan enkelt finne alle brannventiler i området. En annen kommune bruker portalen for å få oversikt over hvor brøytemannskapene har vært.

Store og små
Det er et stort spenn på kommunene som bruker Gemini Portal, fra mindre kommuner til de største i landet. De minste kommunene har kun et par brukere, mens store kunder som Oslo, Trondheim og Bergen har et tresifret antall. Kunde nummer 100, Aurskog-Høland på Østlandet har rundt 15,000 innbyggere og vil ha rundt ti Gemini Portal brukere.
– Vi ser frem til å ta i bruk Gemini Portal og alle mulighetene som ligger i verktøyet. Spesielt kommer mannskapet vårt til å sette pris på den betraktelig bedre tilgjengeligheten til ledningskartverket ute i felt. Vi tenker også at verktøyet vil gi oss flere innregistreringer av driftsforstyrrelser, som igjen vil bidra til bedre prioritering av rehabilitering på ledningsnettet. Det er dessuten viktig for oss å følge utviklingen i teknologien og Gemini Portal blir et naturlig steg videre fra Gemini VA som vi allerede bruker, sier Gjermund Nilsen virksomhetsleder kommunalteknisk drift i Aurskog-Høland kommune.
– Tilbakemeldingene vi får går på at dette er den plattformen de vil satse på fremover, sier Holthe. I tillegg får vi stadig mange smarte innspill fra dem, både angående videreutvikling av portalen og alternative bruksområder.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 380 ansatte, kunder i 17 land, og kontorer i sju.