De tre nye direktørene skal styre hvert sitt markedsområde. Fra venstre ser vi Eivind Iden som får ansvar for bygg & arkitektur midt, vest og nord, Hilde Nordskogenskal lede samferdsel & byutvikling, mens Bjørn Tore Landsem skal lede bygg & arkitektur sør og øst.

Rambøll spisser markedsområdene

Ved å spisse virksomheten mot de ulike markedene på tvers av geografi skal Rambøll sikre kundene det aller beste tilbudet. I den prosessen blir Hilde Nordskogen, Bjørn Tore Landsem og Eivind Iden nye direktører i selskapet.

0

– Ved at vi nå går fra å være inndelt i regionale enheter til henholdsvis Bygg & arkitektur og Samferdsel & byutvikling, blir vi mer oversiktlig og tydelig for kundene våre. Vi mener at dette vil bidra til økt konkurransekraft, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

De tre nye markedsområdene vil ha rundt 400 medarbeidere hver.

Hilde Nordskogen blir ny direktør for Samferdsel & byutvikling. Hun blir leder innenfor veg, jernbane, planlegging og geologi, samt bru og konstruksjon.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på dette markedsområdet på fulltid. Det er mange spennende oppgaver som ligger foran oss innen samferdsel og byutvikling. Som global samfunnsrådgiver har vi kompetanse, evne og vilje til å være en god samarbeidspartner for utbyggere i små og svært store prosjekter, sier Nordskogen.

Bjørn Tore Landsem blir ny direktør for Bygg & arkitektur sør og øst, som omfatter bygg, anlegg og spesialfag, tekniske systemer, arkitektur og plan samt prosjektledelse.

– Mitt hovedfokus er å bidra til å styrke arbeidet mot kunder og marked, særlig i de store tilbudene. Vi samler styrkene for å bli enda bedre til å tilby kundene våre beste kompetanse uavhengig av hvor i landet vi er, sier Landsem.

Eivind Iden blir ny direktør for Bygg & arkitektur midt, vest og nord.

– I denne enheten blir det viktig å få til et godt og effektivt samarbeid; fra Stavanger i syd til Tromsø i nord. Målet er alltid å arbeide for å gjennomføre gode og effektive prosjekter med riktig kvalitet. Kunden skal oppleve Rambøll som en rådgiver som det er trygt og inspirerende å samarbeide med.

– Jeg skal jobbe for at Rambøll blir kjent som den mest attraktive rådgiveren gjennom å gjøre våre kunder godt fornøyd slik at de ønsker å kommer tilbake til oss, kommenterer Iden.

Den nye organisasjonen trådde i kraft 1. februar.