Administrerende direktør Ahlsell, Rune Flengsrud. Foto: Ahlsell

Ahlsell vokser innenfor VA

Ahlsell hadde i 2015 et år i tråd med forventningene. Administrerende direktør i Ahlsell, Rune Flengsrud forteller at spesielt utviklingen innen VA var god i fjor. Men forventningene til 2016 er faktisk enda bedre.

0
– Ahlsell er en tverrfaglig/flerfaglig grossist og sprer i så måte både muligheter og risiko over flere fag. Vi var i fjor mest fornøyd med VA. Resten av våre fag, Verktøy, El og VVS leverte alle i tråd med det som vi hadde forventet, så vi er fornøyd med situasjonen, opplyser administrerende direktør Ahlsell, Rune Flengsrud til VVSforum.

 
Spennende marked
 
-Hva med 2016?
-2016 tegner til å bli et år med flere utfordringer, men likevel føler vi at vi er på såpass god vei at dette året kan bli bedre enn fjoråret. Vi er blant annet klare til å føre en litt «tøffere» kamp i markedet.
 
Ahlsell vil satse videre og enda mer på Havbruk fremover. Dette er et marked som er veldig spennende og som kan bli den nye oljen. Verden ser jo blant annet ikke ut til å få nok av norsk laks.
 
-Opplever Ahlsell, som så mange andre, at det er store geografiske forskjeller i forhold hvor det går bra og hvor det er noe mer krevende?
-Oljeprisen har så langt fått en kraftig nedgang, noe som påvirker enkelte markedssegmenter som Skipsindustri, men tradisjonell VVS er også påvirket, så det er geografiske forskjeller. Rogaland har jo hatt en krevende periode og de to nevnte fagområdene klarer nok ikke å reise seg i 2016.
Rune Flengsrud overtok som administrerende direktør i Ahlsell 1. oktober i fjor. Han kom da fra el-bransjen.  Dette sier Flengsrud om forskjellene mellom el- og VVS-bransjen:
 
Mange likheter
-Det er mange likheter mellom de bransjene, men det finnes også en del forskjeller. Jeg tror det er viktig å ta det beste fra begge fag og utvikle videre, for begge områdene må utvikles.
 
Den nye administrerende direktøren ser for seg at det vil bli gjort noen strukturelle endringer hos Ahlsell, men det er for tidlig å være konkret på dette.
-Med «ny mann» på plass vil det være naturlig å foreta noen endringer. Ahlsell har imidlertid en god forretningside og vi har alle forutsetninger for å lykkes, så noen store grep trengs ikke, fastslår Flengsrud.