fagtreffet på Gardermoen sist uke samlet hele 200 deltagere. Bilde: Norsk vann.

Vellykket fagtreff på Gardermoen

Hele 220 deltagere var samlet under fagtreffet om overvann, slam, sikkerhet, beredskap og ledningsnett sist uke. Seminaret gikk over to dager og ble arrangert på Gardermoen. Antall deltagere viser at temaene opptar VA-bransjen om dagen.

0

Mange var interessert i å lære mer om hvilke anbefalinger NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder har. Mange av medlemmene i utvalget hadde tatt turen til fagtreffet for å snakke om utvalgte deler av utredningen. NOUen har stor betydning for arbeidet i vann- og avløpssektoren. Samtidig vil den ha innvirkning på blant annet kommunens arbeid med arealplanlegging og i byggesaker.

Norsk Vann inviterer medlemmene til en worshop 16. mars hvor alle kan komme med innspill til Norsk Vanns arbeid med høring på NOUen. Høringsfristen på utredningen er 3. mai.

Slam og avløpsrensing trakk også mange deltagere. Foredrag om matfondprosjektet avløpsslam i landbruket og resultater fra tilsynsaksjonen for avløp i 2015 ble presentert.

På dag to av fagtreffet var det tema om ledningsnett og sikkerhet og beredskap som var på agendaen. Der ble blant annet resultatene fra arbeidet med samordninger av ledninger i grunnen presentert. Flere innlegg om undervannsledninger skapte også engasjement.

Sikkerhet og beredskap i vannbransjen, og spesielt på vannverkene, var oppe til debatt. Deltagerne deltok aktivt i debatten. En ny database for ROS og beredskap i vannforsyningen ble også  presentert på fagtreffet. Den nye portalen er et resultat av et Norsk Vann prosjekt. Erfaringer fra Sverige ble også drøftet.

De to dagene ble vellykket, og det deltok rekordmange deltagere på spennende paralleller.

Kilde: norskvann.no v /Thomas Langeland Jørgensen