En riktig og vellykket fusjon

Både kunder, leverandører, ansatte og eiere er tilfreds med fusjonen mellom Sigum og Fagerberg. Et år etter sammenslåingen er det meste på plass og man ser gevinstene av å forene firmaene.

0

Sammenslåing av Sigum og Fagerberg var både riktig og nødvendig. Det nye selskapet representerer et bredere teknisk miljø, en mer slagkraftig organisasjon og et markedsmessig mer komplett firma enn det to selskapene opprinnelig var. Slik summerer daglig leder Fredrik Wachenfeldt status, et år etter at fusjonen var et faktum.
I en tid der konsulentene overlater mer og mer ansvar til entreprenør og mange kunder ikke har egne prosjektgrupper ønsker Sigum Fagerberg å være en teknisk rådgiver og en veileder. 
 
Kompetanse videreføres
Årsakene til fusjonen handler om to forhold. Sigum satt med mye sterk fagkompetanse, men en betydelig del av de ansatte var om få år i ferd med å gå ut i pensjon. Fagerberg på sin side var et hakk for liten for å rekke over et langstrakt land som Norge. Valget sto mellom å ansette flere nye personer eller se på alternativer. For å betjene det norske markedet optimalt var begge selskapene hver for seg på ulik måte i minste laget. 
– Det ville kostet mye tid og ressurser å bygge ut begge. Sammensmeltingen ga oss riktig størrelse og kontinuitet i kompetansen. Kompetanse er vårt tekniske arvestoff, en kapital som måtte forvaltes på forholdsvis kort sikt, sier Wachenfeldt.
Nettopp høy kompetanse innen prosess og teknikk var viktig bærekraft i begge selskapene.
– Både vi og kundene lever i åpne markeder, og de samme produktene er å få tak i over alt. Men at vi har innsikt i kundenes behov og prosesser, kombinert med kompetanse på mulighetene med det utstyret er hva som gjør oss unike, sier han.

Fredrik Wachenfeldt

Langsiktige eiere
Wachenfeldt har vært daglig leder i Fagerberg siden 2006, og eieren Indutrade har vært involvert i begge selskapene i minst 10 år.
– Fusjonen var nøye vurdert, faktisk var det de ansatte som drev det fram, og både organisasjonsmessig og kompetansemessig har dette vært en suksess. Ikke minst for å kunne opprettholde en god servicegrad på vårt utstyr over hele landet ser vi nå at dette har vært riktig og nødvendig, sier Wachenfeldt.
Sigum Fagerberg er i dag en betydelig aktør på VA-markedet innen ventiler, aktuatorer og instrumentering. Med kjente merker fra ventilprodusenter som Erhard/TALIS og Orbinox er man allerede representert i de fleste kommuner, det samme gjelder elektriske aktuatorer fra Auma. Instrumenteringsløsningene med Badger elektromagnetiske mengdemålere, ultralyd nivåmåling fra Pulsar og Baumers løsninger for nivå, trykk og temperaturovervåking vokser stadig.

Rådgivning viktig
Begge selskaper ble drevet på samme måte, og hadde samme type tekniske miljø, preget av høy grad av teknisk rådgivning og hjelp ved siden av produktene. Siden produktene besetter nøkkelfunksjoner i kundenes anlegg og prosesser er det å skreddersy til kunden helt sentralt.
– Våre produkter står for ytelse, sikkerhet og energiøkonomi, og vil erfaringsmessig ha en levetid på flere tiår. Å velge rett løsning er derfor ofte viktigere en innkjøpspris, det er derfor kompetansen var sentral å bevare. Fusjonen har vært lærerik og spennende for alle, og omsetningen i fjor viser en klar konklusjonen. Den viser at 1+1 = 2, sier Wachenfeldt. 
Organisasjonen er delt på to lokaliteter, hovedkontor og lager er i Moss med salgsavdelinger også i Sandvika og Trondheim. 
Et område som på sikt kan være naturlig å se på er analyseinstrumenter.
– Dette er ikke satsningsområde i oversiktlig framtid, fokus nå er å yte best mulig service til kundene og bli sterkere med dagens organisasjon og produktportefølje, sier Wachenfeldt.

Se også www.sifag.no