Ett skritt videre i den digitale standardiseringen

0
Senioringeniør Øyvind Mauseth i Forsvarsbygg kan nå overføre oppmålingsdata direkte til digitale kart (Forsvarsbygg)

Dette har ført til unødvendig tidsbruk, varierende innhold og lav datakvalitet, og også vært kilde til potensielt kostbare feil.

Bredt samarbeid
Sammen med Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor, har Forsvarsbygg nå laget en felles IT-løsning som forenkler og sikrer god kvalitet på digitale leveranser av såkalt ledningsinformasjon.

– Løsningen muliggjør standardiserte digitale leveranser til alle aktører, og øker både kvaliteten og effektiviteten i et byggeprosjekt, sier seniorrådgiver Knud Mohn i Forsvarsbygg.

Prosjektet er ledet av BA-nettverket, og delfinansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med de fem offentlige aktørene. Løsningen vil bli presentert for bransjen på Byggedagene den 9. mars.

Imponert
Det at fem toneangivende offentlige aktører er blitt enige om en enhetlig løsning for digitale leveranser, har allerede ført til at både leverandører av digitale kart og leverandører av oppmålingsutstyr viser interesse for å tilfredsstille kravene i sine produkter.

– Resultatet er bedre og mer innholdsrik informasjon for bestillerne, og enklere leveranser for de utførende. Dette er et viktig bidrag til digitaliseringen av bransjen og bruk av åpne digitale standarder i praktisk arbeid, sier Mohn, og fortsetter:

– Vi er imponerte over hvor mye vi har fått igjen for forholdsvis beskjedne investeringsmidler i dette prosjektet.

Digitalisering og sikkerhet kan spille på lag
Forsvarsbygg har allerede tatt i bruk løsningen i forbindelse med oppføringen av den nye kampflybasen på Ørland.

– At all ledningsinformasjon i forbindelse med den nye kampflybasen på Ørland leveres med denne løsningen, viser også at den er i stand til å ivareta datasikkerhet på en tilfredsstillende måte, sier Mohn.

FAKTA

· Løsningen/produktspesifikasjonene er basert på SOSI ledning 4.5/GML og Forsvarsbygg sin datamodell for infrastruktur. Dette er en flerfaglig datamodell. 

· Fem fagdisipliner blir tatt hånd om: VA-nett (vann-, avløp-, drenering- og overvannledninger), EL (høyspent og lavspent), Energi (fjernvarme og    fjernkjøle), TELE (telefon, signal, data) og POL (petroleum, oils and lubricants)

· VA-nett-delen er basert på Godt Vann Drammensregionen, og Oslo kommune sine datamodeller.

·  EL-delen er basert på Lyse, BKK og Hafslund sine datamodeller. EL-delen som omhandler lufthavn, er basert på Avinor sin datamodell.