Illustrasjonsbilde

– Vi synes saken er kjedelig

Movar er nødt til å forholde seg til det konkurransegrunnlaget som foreligger, og vil også i framtiden være nødt til å avvise tilbud som ikke er levert i tråd med de krav i regelverk og i konkurransegrunnlag

0

Vi synes saken er kjedelig, da vi jo ønsker konkurranse om leveransen av slamsentrifuge. Vi må imidlertid forholde oss til regelverket og de krav som stilles i konkurransegrunnlaget hva gjelder rettidig levering av tilbud.

Dette sier direktør Johnny Sundby i en kommentar til Kofa-klagen nylig omtalt i VANytt

– Vår vurdering var at dette tilbudet ikke var mottatt til fristen, og at tilbudet dermed måtte avvises. Ved å snu dette på hodet, slik jeg opplever at du VANytt gjør i sitt spørsmål, er jeg ganske sikker på at de øvrige tilbyderne hadde klaget, og trolig fått medhold i KOFA. Vi er tilfreds med at KOFA har gitt oss medhold i denne saken, sier direktør ved Movar, Johnny Sundby til VANytt.

Movar vil også i fremtiden avvise tilbud som ikke er levert i tråd med de krav som stilles i regelverket og i konkurransegrunnlaget.

– Det er leverandørens ansvar å sørge for at tilbudet leveres rettidig. Jeg ønsker ikke å mene noe om hvordan leverandørene skal sikre at så skjer. Etter hva jeg har forstått, jobber DIFI med en løsning for elektronisk levering av tilbud. Vi vil vurdere en slik løsning når denne er klar, sier Sundby, som kan bekrefte at Movar har benyttet advokat i forbindelse med KOFA-klagen.
– Jeg har ikke oversikt over hva dette totalt har kostet, da sluttfaktura ikke er mottatt, sier Sundby

Movar gjør en rekke store og små innkjøp årlig knyttet til prosjekter, samt innkjøp av varer og tjenester til drift.
– Det er heldigvis sjelden at en leverandør ikke klarer å levere til fristen. De fleste bruker budfirma til å levere tilbudet, og jeg har inntrykk av at dette går uproblematisk når tilbudene leveres budet i god tid, sier Sundby.