Kristin Skogen Lund og Torbjørn Røe Isaksen om hvordan bedriftenes kompetansebehov bør følges opp. Skjermdump NHO.TV

Stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

0

NHOs kompetansebarometer for 2016

 viser at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse.

NHOs kompetansebarometer

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
  • Gjennomført av NIFU november 2015 til januar 2016.
  • 5183 bedrifter har svart.
  • Skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet.
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje.
  • Veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Hør Isaksen og Lund
Se lanseringen