To stolte representanter fra Moss Kommune, Willy Rørvik og Per Anthonsen viser en mindre rack med tre mindre målere istedet for en stor, det praktiske fordelen er at man kan bytte ut en måler uten å måtte stanse vannstrømmen. Foto: Kjell M Jacobsen

Trådløs vannmåling gjør alt så mye enklereMoss kommune kjører videre på automatisk vannmåling. I løpet av de nærmeste årene regner man med at alle abonnenter i kommunen får sin faktura basert på det nye systemet.


0

Vann eller strøm på automatisk avlesing?
Alt tyder på at det er VA-avdelingen i Moss som ligger først i løypa.
For å effektivisere innsamling av måledata har man tatt et valg om å innføre trådløs avlesing av vannmålere, og de første 1000 innbyggere har nylig fått faktura basert på dette systemet.Senker forbruk
Ingen VA-folk vil benekte at det er et godt miljøvennlig tiltak å få ned vannforbruket, og all erfaring viser at en rettferdig fordeling av felleskostnader bidrar til å senke forbruket.
I de fleste kommuner har avlesing av vannmålere stort sett foregått manuelt, noe som er både tidkrevende og åpner for feil. Flere leverandører har arbeidet med å forenkle og automatisere innhenting av målerdataene, og flere kommuner snuser på løsningene.
Løsningen Moss har gått for heter Sensus iPERL, som leveres av AxFlow. Løsningen inkluderere vannmåler, automatisk avlesing av telleverket og overføring av data til og med utsendelse av regning.


Produktsjef Mariya Simon hos Axflow. 

Stor interesse
AxFlow har veldig stor pågang med interesserte kommuner, og har holdt forskjellige interkommunale seminarer rundt hele landet, blant annet i Rogaland, Trøndelag, Troms, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland og Akershus.
– Flere av kommunene som deltok på våre interkommunale seminarer har blitt våre kunder på teknologien, eller har startet prøveprosjekter. Dette er teknologi som har kommet for å bli og de kundene som bruker denne allerede setter stor pris på mulighetene det gir, sier produktsjef Mariya Simon hos AxFlow.

Ifølge Simon har Sensus iPERL satt en ny standard for vannmåling med sitt store måleområde og oppsiktsvekkende lave nedre målegrense.
– iPERL drives av et batteri med levetid på 15 år og den vil i praksis revolusjonere fjernavlesingen av målere i kommuner der et stort antall målere er i bruk, sier Simon hos AxFlow som blir å finne på messen Miljø- og Kommunalteknikk 19-21. april.

Bakgrunn: De fleste kommunene i Norge sliter med store vannlekkasjer rørnettet. I gjennomsnitt forsvinner ca. 32% av vannet på veien fra vannverk til forbruker. De fleste lekkasjer skjer på stikkledninger inn til private hus og næringsbygg. I enkelte kommuner forsvinner opp til 73 % av vannet på grunn av lekkasjer. Dette, i tillegg til store fremtidige behov for oppgradering av infrastruktur, får stadig flere kommuner til å iverksette tiltak for å redusere vannforbruket samt å effektivisere distribusjonen.
iPERL: Vannmåler som gir kommunene kontinuerlig tilgang på målerstand, statistikk på vannforbruk, lekkasjer og lignende og vil derfor forenkle kommunenes rutiner. iPERL kan også avleses av strømmålere som blir installert i norske husstander mellom 2016 og 2019 via M-BUS OMS-kommunikasjon. Brukerne kan selv følge sitt eget forbruk isanntid gjennom et display i hver enkelt husstand.