Safety first: Terje Moe fra venstre, Torbjørn Lothe Vik og Odd Ustgård i Brødrene Dahl setter sikkerhet i fokus. Foto: Mads Huseby

Kommunene må rigges for mer ekstremvær

Miljø & Teknikk 2016

0

Norske kommuner må oppgradere lokal infrastruktur som utfordres av globale klimaendringer.

Under Norges største kommunaltekniske messe for all lokal infrastruktur, Miljø & Teknikk på Fornebu 19.-21. april, møtes bransjen og representanter FOR både planlegging og drift i kommunesektoren.

Tett kumløsning beskytter mot høyt grunnvann
Sikkerhet er temaet for Brødrene Dahl på messen, og dette rommer både vann- og miljøteknikk, samferdsel og verktøy. Blant løsningene som blir vist frem er blant annet sikrere rørkonstruksjoner med skjøter som tåler ekstrembelastning, og helt tette kumløsninger som hindrer innlekking av uønsket vann.

Les resten av artikkelen på Miljø&Teknikk 2016

Kilde: Miljø&Teknikk 2016