Administrerende direktør i Ulefos Bjørn Arve Sømhovd.

Ulefos avvikler avdeling for lekkasjekontroll

Lekkasjekontroll ikke er lenger et strategisk produktområde for Ulefos, som fortsettere å satse sterkt på VA-teknikk, gategods og rørinspeksjon, foruten bygg og anlegg samt utemiljø.

0

Ulefos avslutter per 1. mai 2016 avdeling for lekkasjekontroll, og avslutter i den forbindelse også alt salg av produkter fra Halma Water Management. 

Til tross for at avdelingen for lekkasjekontroll avvikles, fortsetter Ulefos som før å satse sterkt på VA-teknikk, gategods og rørinspeksjon, foruten bygg & anlegg og utemiljø.
 
-Vi er en bedrift med et bredt produktspekter. VA-markedet er vårt hovedsegment, som vi holder sterkest fokus på. Lekkasjekontroll er et spennende og viktig fagområde, men etter nøye vurdering har vi kommet frem til at lekkasjekontroll ikke er definert som et strategisk produktområde for Ulefos i fremtiden, sier administrerende direktør i Ulefos, Bjørn Arve Sømhovd.

Agenturet for Halma Water Management i Norge overtas av Vretmaskin AB, representert ved Pipetek. www.pipetek.no