Blant de heldige vinnere: Lisbeth Ejvindsdatter, Uponor AS! Fra venstre, daglig leder Jan Vang, Uponor AS, Lisbeth Ejvindsdatter, Uponor AS og Terje Røising, daglig leder Norske Rørgrossisters Forening.

Mange vinnere i NRFs bransjemeningsmåling

Etter at mer enn 400 bransjefolk hadde sagt sin mening var det tur for Norske Rørgrossisters Forening å foreta trekning av vinnere av 3 Ipads og 10 NRF krus. Spørreundersøkelsen har rullet og gått et par måneder, forleden ble den høytidelige trekning foretatt hos NRF.

0

– Vi har fått mange nyttige innspill som vil hjelpe oss til å gjøre en enda bedre jobb for hele verdikjeden innen VVS/VA-bransjen, forteller daglig leder Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening (NRF).

På premiebordet sto 3 Ipads og 10 krus. Trekningen ble høytidelig foretatt i lokalene til NRF.
– Vi er glade for den gode spredningen og fordelingen av premiene, understreker Røising, som takker alle hjertelig for innsatsen.

– Det er bare ved å lytte til brukerne av våre tjenester vi kan bli bedre. Vi har fått mye positiv feedback, men også forslag til endringer som vi tar til oss og retter opp i, understreker Røising.

– Etter å ha gått grundig gjennom svarene ser vi helt klart at også NRF er en vinner, sier Røising. De gode resultatene for NRFs del er under bearbeiding og vil bli publisert senere.

Vinnere av Ipad
Per Martin Strand, Bra Rør avd Lier
Rørlegger Kjell Rune Kilen, Haugestøl VVS AS
Leverandør Lisbeth Ejvindsdatter, Uponor AS
 
Vinnere av krus
Rørlegger Frode Finsås, Rørservice Bergen
Rørlegger Jan Roger Grannes, Grannes vvs
Rørlegger Kåre Haukåssveen, Sanitær og Varmevakta AS
Rørlegger Christian Sirnes, Rørlegger Geir Sirnes AS
Grossist Merete Rystad, Ahlsell Norge AS
Leverandør, Henrik Melkstam, Fyra Hus AB
Leverandør Roar Bjerk, Vaillant Group Norge AS
Rørlegger Øyvin Larsen, Skjerviken Rør as
Grossist Morten Werner Andersen, Ahlsell Norge
Rørlegger Ove Mathiesen, Ove`s Rørservice

Fakta: Dette er NRF Databasen

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet er stikkord for de moderne verktøy som Norske Rørgrossisters Forening (NRF) gir leverandører og rørleggere. NRFs webportal og App er de originale løsningene for VVS/VA og oppdateres daglig for å gi de mange tusen profesjonelle brukerne i vår bransje, og en rekke tilgrensende fagområder, et solid og tilgjengelig verktøy som styrker dokumentasjonen, forenkler arbeidsdagen og garanterer vareflyten.
Dette er det beste og mest brukte verktøyet på markedet for identifisering og valg av produkter og for å dokumentere jobben som gjøres.
NRF eies av de fire store grossistene Ahlsell, Heidenreich, Brødrene Dahl og Onninen.