Sveisingen foregår ved robot.

Bygger fordrøyning av sveisede PE-rør

Coop gikk for tett tank av dobbeltvegget PE-rør i diam 2000 mm til fordrøyningsbasseng ved nytt kjøpesenter på Ringsaker. Fordelen er enkel montering, tilgjengelighet for inspeksjon og rengjøring samt mulighet for gjenvinning av vann og materiale.

0

Coop Obs bygger stort regionalt byggevarehus på Rudshøgda, og anlegget skal stå ferdig om ca et år.
Alle utomhusarbeider tas hånd om av entreprenør Maskinkraft på Moelv, som også har ansvar for bygging av fordrøyningsbasseng i grunnen i tilknytning til anlegget.

Kontroll
Bassenget skal håndtere stormvann fra parkering og tak på en kontrollert måte, og løsningen man har valg er å bygge dette som langstrakte lukkede rørformede tanker nedgravd i grunnen, i kombinasjon med kontrollert utslipp til åpen grøft.
– Løsningen med å bygge dette som en lukket rørkonstruksjon betyr kort anleggstid og en svært kontrollert vannforvaltning. Hele pakken kommer som byggesett og er basert på standard komponenter, som sveises sammen på stedet, forteller distriktssjef ved Uponor Infra, Kenneth Gjenga til VANytt.
Løsningen er utviklet i samarbeid med Uponor Project Services, som også har stått for selve sveisingen av rørene, som har foregått med robot. Leveransen er gjort gjennom Brødrende Dahl på Hamar.
– Brødrene Dahl avdeling Hamar ved Kurt Nyhagen har gjort en kjempejobb i forkant, da han har lagt svært godt til rette for at dette systemet skulle bli en realitet. Nyhagen har bidratt på en innovativ måte og har sett nytteverdien i det å bruke rør som magasin. Dette er en utvikling og enklere måte å behandle overvann i magasin på, sier Gjenga til VANytt.

Kenneth Gjenga hos Uponor Infra.

To strenger

Løsningen består av to strenger av rør som er lagt horisontalt i grunn, koblet sammen i T og med to nedstigningsrør og inspeksjonsluker på toppen i hver ende. Anlegget blir dermed i ettertid inspisertbart og kan også om nødvendig tømmes for sedimenter med slambil. Hvit innside gjør det også enklere å lyse opp med kamera etc.
– Løsningen er enkel å bygge og vil gi full kontroll med stormvannet, her er det plass til å lagre litt over en halv million liter stormvann, som slippes kontrollert ut til åpen grøft med hastighet 15 liter i sekundet.
– Vi regulerer dermed stormvannet slik at det ikke går ukontrollert ut i terreng, og heller tilfører vassdraget jevn tilsig, med minimal erosjon, og jeg vil anta til nytte for naturlige organismer i vassdraget, forteller Gjenga.

Roboter i arbeid
Gjennomføringen har forløpt knirkefritt og sveisingen er gjennomført med roboter, som gir svært kort anleggstid. Robotene som benyttes produserer 50 kilo sveisetråd i timen, denne jobben er gjort av Uponor Project services i Wasa, som er på flere oppdrag i Norge.
– Vi har fra før av en del erfaring med å bygge slike anlegg, og dette har også vært helt greit å få istand på alle måter. Så vidt jeg har fått med meg er dette det største anlegget av sitt slag i Norge, og det har vært interessant å bygge, sier anleggsleder Odd Ivar Sørli ved entreprenør Maskinkraft på Moelv.

Kurt Nyhagen hos Brødrene Dahl avdeling Hamar har bidratt til realisering av prosjektet.

Ifølge Kenneth Gjenga ved Uponor et bygging av større tanker i terreng en stadig mer foretrukket løsning, både til høydebassenger, til vannsparing og fordrøyning. Rørene brukes dessuten i forbindelse med vegkulverter og som infrakulverter. I disse dager leveres dim 3500 mm i forbindelse med et vegprosjekt i Bø.

Fra firkant
Rørene konstrueres gjennom at et firkantrør sveises sammen som en spiral. Dette gir meget god stivhet og resulterer i et allsidig produkt, som leveres helt opp i 3500 mm. Rørene benyttes også i sjøledninger, der man fyller de hule spiralene med flytende blandinger for å oppnå riktig vekt på røret, forteller Gjenga
Materialet i røret er PE, det samme som brukes i vanlig drikkevannsledninger og som dessuten er 100 % gjenvinnbart.
– At det ble valgt 2000 mm dimensjon her er at det passet bra med terrenget slik at vi ikke trenger så mye overfylling, forteller Sørli hos Maskinkraft på Moelv.
Løsningen med oppsamling av vann har en ekstra fordel dersom det på sikt skulle være aktuelt med gjenvinning av vann til andre anvendelser, som til vanning, spyling av uteplass etc.