Mange kommuner tar tilbudet

Over halvparten av norske kommuner har hittil inngått intensjonsavtale om sammenslåing. 15 nye har nylig kommet til forhandlingsbordene.

0

Mye tyder på at en rekke virkemidler regjeringen har satt i verk har fått fart i planene om sammenslåing av kommuner i Norge, og nettstedet Kommunal Rapport følger utviklingen nøye, og her er status Kommunal Rapport oppdaterer reformkartet ukentlig. Kartet er den mest oppdaterte nasjonale oversikten over utviklingen i kommunereformen.

  • 14 kommuner har vedtatt sammenslåing.
  • 220 kommuner er enige om en intensjonsavtale.
  • 55 kommuner forhandler eller har vedtatt å forhandle).
  • 72 utreder eller sonderer.
  • 67 kommuner har avsluttet prosessen og vedtatt å fortsette som egen kommune.
  • 3 flere har vedtatt sammenslåing
  • 58 flere er enige om intensjonsavtale
  • 53 færre er i forhandlingsfasen
  • 15 færre utreder eller sonderer
  • 7 flere har parkert reformen og vil fortsette som før.

Les mer om utviklingen her