Vigdis Berg og Aksel Ruud fra Isoterm følger opp legging av frostfrie rør.

Digitalstyrt strømsparing til frostfrie VA-nett

Årbu Hyttefelt installerer vann- og trykkavløp med digital styring av frostfri sikring. Systemet varmer automatisk etter beskjed fra følere i bakken. Energibruk under drift vil ligge på 2-4 W/meter.


0

På oppdrag fra utbygningslaget Aarbu VA* bygger Are Anlegg vann og trykkavløp til 62 hytter i Årbu Hyttefelt, vest for sjøen Asperen. Årbu blir dermed først i Norge med automatisk varmeregulering på frostfrie vann- og trykkavløpsrør.

– Trykkavløp åpner for for mer gravefri, for ikke å snakke om sprengefri, utbygging. Det følger og skåner terrenget og holder kostnadene nede. Med våre frostfrie vann- og avløpsrør finnes det ingen hindringer, hverken i skjærgården, skogen, i spredt bebyggelse eller i tettbygde strøk. Der det ellers er vanskelig å få gravd til selvfall er trykkavløp løsningen og i praksis gjort på rekordtid, sier markedssjef Aksel Ruud ved Isoterm, som leverer det frostfre nettet, inkludert systemet Smart Reg, som sørger for minimal bruk av varme.
Isoterm har lagt store ressurser i å utvikle selve styresystemet i Smart Reg, som gir full digital tilgang og dermed også styringsmuligheter. Selve varmesystemet nøyer seg med 2-4 watt pr meter når anlegget er i drift.

Styreskap plassert i terreng, i tilllegg finnes det styremodul som er tigjengelig direkte på internett, via PC, mobil og nettbrett.

Føler temperaturen¨ i bakken
Mens tidligere anlegg var mer av-og-på er det nye systemet tilpasset skiftende årstider og værforholdene i Norden.
– Man kan velge hvor temperaturfølerne skal plasseres i terreng og skreddersy systemet til selve nettets beskaffenhet. Systemet er naturligvis integrert med Isoterms frostfrie rørsystemer for vann og trykk-avløp, forteller distrisktansvarlig Vigdis Berg ved Isoterm.
Tradisjonelt har frostfrie rør hatt god funksjonalitet, men det er en ulempe at systemene kan bli stående med varme på også når det ikke er behov. Dermed brukes det mye strøm unødvendig.

– Med Smart Reg har bruker mer presis styring og langt bedre kontroll på hva som foregår selve systemet. Det er som navnet tilsier en smart regulering, den stiller seg inn etter temperaturen i bakken. Det blir som å kjøre bil med automat og cruise kontroll. Når temperaturen i bakken synker under sett punkt(gjerne et par grader over null) skrur anlegget seg på, og slår seg av når det er er varmt nok, forklarer Ruud.

Montører fra Are Anlegg foretar sammenføyninger av stikkledninger mot hovedforbindelse.

Full digital kontroll
Fra en sentral ute styrer Smart Reg varmen som brukes på felles rørnett, mens kontrollen med varme på stikkledningen ligger til abonnent inne hos abonnent.
Styresystemet har integrert internett løsning der sluttbruker benytter en egen hjemmeside for å se drift og status på anlegget. Dette gir full kontroll og oversikt for bakketemperaturer og hvilket trinn bryterne benytter. Ved tekniske uregelmessigheter eller fare for frost får man beskjed, i form av e-post, SMS eller direkte på websiden, forklarer Berg.
Man kan fra web-styringen la anlegget følge ulike program i energibruk, eller overlate til anlegget å velge. I tillegg kan man velge å kjøre på ekstra varme om det måtte bli nødvendig.

– Styringssystemet velger selv riktig program. I tillegg til «Auto» kan man kan velge «Enøk»,  «Drift» eller «Boost». (Boost trinnet er av sikkerhetmessige hensyn tidsbegrenset til 60 min). Dette anlegget her i Årbu blir fulgt opp spesielt fra oss i tiden som kommer, det er en gratis ekstra service vi gjør, siden dette er første anlegg i Norge, sier Vigdis Berg.

* Etter at utbyggingen er ferdig blir alle eiendeler i laget overført til driftslaget Aarbu VA SA.