Rennene kan lages i ønsket geometri og skreddersys etter mål.

Skal stoppe sand og grus før det går i avløpssystemet

Odin Maskin har hatt svært god respons på sandfangsrenne i rustfritt stål. Der det er ønske om en tilpasset løsning som både er solid og har stort volum for sand velges ofte den skreddersydde fra Fredrikstad.

0

Odin Maskin i Fredrikstad har lange tradisjoner for å presentere egne løsninger innen VA og VVS, og da ofte i eget design og i robust utførelse rustfritt stål. For ikke lenge siden tok man også fram en egen konstruksjon og løsning på sandfangsrenner, der man tilbyr både standardiserte og skreddersydde løsninger. Alt produseres forøvrig lokalt.
– Responsen har hvert veldig bra, da vi lanserte dette produktet så flere dette som nok et solid og funksjonelt produkt fra vår side. De fleste verksteder og vaskeanlegg har som kjent behov for noe som er robust og solid, da det gjerne er høye belastninger fra tunge kjøretøy, sier Stian Magnussen ved Odin Maskin til VANytt.

Stopper sand og grus
Magnussen kan fortelle at det i hovedsak er rørleggere og entreprenører som er kundene og som gjerne setter ned disse rennene, men at man også har også kommuner som har begynt å bruke dette i sine verksteder.
– Å ta sand og rusk før det havner i spillvannsnettet er et godt tiltak. Det sparer kommuen for mye heft og bry. Rennene er laget med bra magamål og har en enkel mekanisme som holder sandet tilbake. Dette kan løftes ut når det er fullt, sier Magnussen.
Sandfangsrennen utgjør ifølge Magnussen en fin kombinasjon med Odins oljeutskillere.
– Da får man man samlet de groveste partiklene i rennen, så blir resten av fint sand og slam fanget opp i sandfanget i oljeutskilleren, forteller Magnussen.

Skreddersydd etter mål
Rennene kan lages etter ønsket geometri og skreddersys etter mål.
– Rennene er veldig solide, de står støtt under støpingen og er dimensjonert for å holde formen i alle vær. Vi vet mange setter pris på at vi er tilpasningsdyktige når det gjelder lengde, bredde og evt. vinkler. Vi lager renner i nesten alle fasonger, forteller Magnussen.
En del entreprenører og rørleggere ser ifølge Magnussen en fordel med å kunne få alle produkter på avløpssiden fra en og samme leverandør.
Rennene er utstyrt med ekstra sikker innfesting i støpen ved hjelp av integrerte armeringsbøyler på vegger utvendig, og har kjøresterke galvaniserte rister på toppen.

Stian Magnussen har hatt god respons på sandfangsrenner i rustfritt stål