Den spesielle oppbyggingen av strømpen med glassfiber gjør den både sterk og tynn. Som eksempel, fikk den rehabiliterte vannledningen i Sande kun 3,4 prosent reduksjon i diameter (fra 250 til 241,4 mm). Arbeidslaget fra Kjeldaas og Saertex multiCom var godt fornøyd med gjennomføringen av pilotprosjektet. Foto: Privat.

Sande kommune ønsket nye rør

Sande kommune har hatt en rekke langbrudd på vannledninger av asbestsement fra 1970-tallet. Denne typen brudd medfører kritiske avbrudd i vannforsyningen til abonnentene. De dårlige ledningene har dermed utgjort en vesentlig risikofaktor for drikke- og brannvannsberedskapen i kommunen

0

-Det var derfor av stor interesse for kommunen å tilby Kjeldaas AS en strekning på 500 meter med den nye H2O-Lineren.  Med tanke på økonomi, miljø og for å være til minst mulig ulempe for grunneiere, trafikanter og øvrig befolkning, er vi svært opptatt av å bruke gravefrie metoder der det lar seg gjøre. Sande kommune har derfor sett etter løsninger for å utbedre den aktuelle vannledningen uten å miste for mye kapasitet, sier enhetsleder for vann og avløp i Sande kommune, Svein J. Pettersen.

Rammeavtale åpner for muligheter
-Så lenge vi har en rammeavtale med Kjeldaas AS var det ingen hindringer for å si ja til tilbudet om en rørfornying med H2O-Liner som løsning. En av fordelene med denne strømpa er at den er tettilsluttende og opprettholder kapasiteten, i tillegg til at den ifølge produsenten har en god styrke.
Vi har de senere år gjennomført flere rehabiliteringer på avløp med glassfiberstrømpe med gode erfaringer. Jeg har noe spøkefullt sagt til Kjeldaas at de kan komme tilbake til oss den dagen de kan tilby glassfiberledning for vann, og nå ble plutselig spøk til alvor. Da kunne vi ikke takke nei, og styrken på glassfiberen virker solid, sier virksomhetsleder Pettersen.

Sande kommune har ikke tatt ut prøver for kvalitetstesting etter at Kjeldaas har foretatt rørfornying av den aktuelle strekningen, men mener en test hos et akkreditert firma er av interesse for alle parter.

Vil være i forkant
-Vi syns det er spennende å være i forkant. Jeg har selv drevet som entreprenør i nær 30 år før jeg begynte i kommunen. Vi må følge med i tida og være villig til å ta i bruk nye produkter som kommer på markedet for å teste dem. Det er mange detaljer som skal på plass til enhver tid, og særlig på vannsiden kan det være utfordrende, mener Pettersen.

Han forteller at Sande kommune har samarbeidet med Kjeldaas for å finne gode løsninger både for vann og avløp. Siden kommunen har rammeavtale med firmaet gir dette mulighet for å tenke kreativt og være villig til å teste ut nye løsninger.  Pettersen er tydelig på at det er en forutsetning at nye metoder må være konkurransedyktig både på pris og kvalitet.

-Vi henger kanskje litt etter i utviklingen i Norden når det gjelder innovasjon innen VA. Da er det viktig at kommuner er med på pilotprosjekter, og på den måten tilbyr strekninger som er aktuelle for nye metoder.  Ledningseiere må også være villig å til å se at noen prosjekter ikke går hundre prosent som ønsket. Uansett gir slike prosjekter både lærdom og erfaring, mener VA-lederen i Sande kommune.

Må holde solid kvalitet
Han mener det er svært viktig bemerke at det ved valg av nye produkter og metoder gjennomføres grundige forundersøkelser enten det er ved etablering eller renovering av VA ledninger.

-Vår erfaring er at NoDig prosjektene samlet sett har gitt betydelig gevinst der denne metoden har vært hensiktsmessig, og derfor er vi også villig til å satse videre. Kloakkrammeplanene våre fra 2001 og 2007 var lagt opp med budsjettpriser for konvensjonelle metoder. Ved bruk av innovative løsninger, inkludert NoDig, har kommunen fått etablert og fornyet langt flere meter VA ledninger enn forutsatt, avslutter VA-lederen Svein J.Pettersen.